جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد باغبانی 
منابع تکمیلی ارشد باغبانی،منابع برتر ارشد باغبانی،جزوه ارشد باغبانی،جزوه های ارشد باغبانی
بسته های آموزشی،منابع مرجع،جزوات طبقه بندی شده ، منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی
جزوات برتر کارشناسی ارشد علوم باغبانی
منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی
کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۰،ارشد ۱۳۸۹،کنکور۱۳۹۰
دانشگاه آزاد اسلامی: آزمون ارشد آزاد باغبانی کد ۵۰۵۰۴ ، علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای کد ۵۰۲۳۰ ،علوم باغبانی گرایش میوه کاری کد ۵۰۲۳۱ ،علوم و تکنولوژی بذر کد ۵۰۲۳۵ ،مهندسی تولیدات گیاهی-تولید محصولات باغی کد ۵۰۳۳۷

محتویات بسته آموزشی علوم باغبانی:
* گیاهشناسی و خاکشناسی (ضریب ۲) در کنکور کارشناسی ارشد :  راهنمای درس گیاهشناسی:گیاهشناسی عمومی ،گیاهشناسی سیستماتیک و مورفولوژیک
۱-  گیاه شناسی   ۳۸۵صفحه (کد ۱۹۳/۱ب) شامل:
ریخت شناسی اندامهای رویشی و زایشی  دکتر شهریار سعیدی
مورفولوژی                      دکتر شهریار سعیدی
اصول رده بندی گیاهی      شهریار سعیدی
سیستماتیک  گیاهی       دکتر وزوایی       دانشگاه تهران
سیستماتیک گیاهی        دکتر شهریار سعیدی
خلاصه نویسی و سیستماتیک و موفولوژیک و تصاویر کمکی و مفید
** سیستماتیک گیاهی      مهندس بقایی  دانشگاه تهران    ۱۰۲ صفحه(کد:۰۰۵۱/ب)
** سیستماتیک گیاهان زراعی و زینتی  محمد صانعی شریعت پناهی۱۲۲صفحه (کد:۰۰۶۱/ب)

** سیستماتیک گیاهی   دکتر اکبر حجت جلالی
** گیاهشناسی ۲و۱   دکتر ناظری   دانشگاه تهران  ۱۲۴صفحه دستنویس     (کد:۰۰۶۲/ب)
** گیاهشناسی  عمومی  خانم دکتر روح انگیز نادری دانشگاه تهران ۱۵۲صفحه تایپ (کد:۰۰۷۶/ ب)

راهنمای درس خاکشناسی:خواص فیزیکی خاک- روابط آب و خاک و گیاه- فصل اول کلیات خاکشناسی ،شیمی خاک- کانی شناسی خاک- عناصر غذایی خاک- بیولوژی خاک

۲- خاکشناسی          دکتر کسرایی   دانشگاه  تبریز        ۱۹۰ صفحه  (کد ۹۵/۲ب)
** خاکشناسی عمومی  دیباگران تست ارشد باغبانی ۲۶۸صفحه انتخابی(از کتابفروشی ها میتوایند خریداری کنید) (کد۰۰۱۳۴/ب)
** خاکشناسی عمومی   دکتر حسن رمضان پور    دانشگاه گیلان   ۹۹صفحه  (کد۰۰۵۲/ب)
** خاکشناسی (پارسه زراعت)خواص فیزیکی خاک ،پیدایش و رده بندی خاک ،خواص بیولوژی خاک،رطوبت خاک،تخریب خاک،حاصلخیزی خاک،شوری و سدیمی بودن خاک   ۱۶۸ صفحه   (کد:۰۰۸۴/ب)
** خاک ، مواد غذایی و آب     محمد سیاری     دانشگاه ایلام      ۳۲صفحه     (کد:۰۰۱۶/ب)
** کتاب خاکشناسی عمومی   خانم دکتر شهلا محمودی (تهیه از کتابفروشیها)

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای)جزوات ستاره دارها هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میکنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم.

جزوات با رنگ آبی جزوات شماره گذاری شده بسته آموزشی گروه کشاورز تنها میباشد.که همگی قابل گلچین کردن میباشند.(میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).


گلکاری و سبزیکاری (ضریب ۳) :راهنمای درس سبزیکاری،سرفصلها:سبزی های میوه ای- سبزی های دانه ای- کلم ها- سبزی های دائمی،شیمی خاک- کانی شناسی خاک- عناصر غذایی خاک- بیولوژی خاک
۳- سبزیکاری عمومی دکتر عبدالکریم کاشی دانشگاه تهران ۶۴صفحه تایپ           (کد ۳۲/۳ب)
** سبزیکاری عمومی دکتر دلشاد   دانشگاه تهران    ۸۴صفحه دستنویس           (کد۴۲/۵ب)
۳-۲- تست سبزی عمومی و بذرگیری سبزیکاری سوری و قهساره  ۲۴صفحه         (کد:۱۲/۲-۳ ب)
۴- سبزیکاری خصوصی دکتر دلشاد   دانشگاه تهران   ۱۳۰صفحه دستنویس          (کد ۶۵/۴ب)
۵- سبزیکاری خصوصی دکتر عبدالکریم کاشی تهران قسمت اول ۱۳۲ صفحه تایپ   (کد۶۶/۵ب)
۶- سبزیکاری خصوصی دکتر عبدالکریم کاشی تهرا  قسمت دوم ۱۴۸ صفحه تایپ   (کد ۷۲/۶ب)
۷- سبزیکاری تکمیلی دکتر عبدالکریم کاشی   تهران   ۱۷۰صفحه تایپ                 (کد ۸۵/۷ب)
۸- سبزیکاری خصوصی  دکتر مبلی  دانشگاه اصفهان   ۹۲صفحه                         (کد ۴۶/۸ب)
**سبزیکاری سوالات تست ارشد به انضمام سوالات کنکور سالهای گذشته   با ۷مورد موضوعی در مورد سبزیکاری    نصرالله سوری و مسعود قاسمی قهساره       منابع استفاده شده برای جمع آوری کتاب(سبزی دکتر پیوست-سبزیکاری خصوصی دکتر کاشی تهران ۱و۲-سبزیکاری مبلی و مصطفی و پیراسته اصفهان - مسیحا سبزی خصوصی تبریز - دانشور اهواز) ۲۴۰صفحه    (کد۱۱۹/۱۰ب)   (از کتابفروشیها)
** سبزیکاری(اصلاح و بذر گیری گل و سبزی)علیرضا مطلبی آذر ۱۱۸صفحه (کد:۰۰۵۹/ب)
** اصلاح سبزی       دکتر عبدالکریم کاشی دانشگاه تهران      ۲۲۸صفحه  (کد:۰۰۱۱۴/ب)
** سبزیکاری (روشهای پرورش سبزی )دکتر عبدالکریم کاشی  د.تهران  ۱۵۴صفحه (کد:۰۰۷۷/ب)
** کتاب سیزیکاری دکتر غلامعلی پیوست   دانشگاه گیلان  ۵۰۰صفحه  (کد:۰۰۲۴۸/ب) (از کتابفروشیها).
راهنمای درس گلکاری و سرفصلها:گلکاری عمومی- گلهای فصلی- گلهای 2 ساله و چند ساله ،درختان و درختچه های زینتی- گیاهان گلخانه

۹-  گلکاری  دکتر صالحی  دانشگاه شیراز   ۱۴۰صفحه    (کد ۷۱/۹ب)
۱۰- گلکاری دکتر خانم روح انگیز نادری + گلکاری زینتی۱۷صفحه تایپ +باغبانی عمومی د.تهران + نام علمی و عمومی نباتات باغبانی بر اساس تیره،میوه ها وسبزیها،گیاهان زینتی مهندس مرادی نژاد بیرجند  ۱۰صفحه ۲۴۸صفحه(کد:۱۲۴/۱۰ب)
**  گلکاری  دکتر مرتضی خوشخوی  دانشگاه شیراز  ۱۴۰صفحه (کد ۰۰۷۰/ب)
**  گلکاری    دکتر ریزی                                        ۱۵۴صفحه (کد:۰۰۷۷/ب)
**  کتاب  گلکاری (پرورش گلهای زینتی ایران) دکتر احمد خلیقی ۲۰۰صفحه (کد۰۰۱۰۱/ب)
**  باغبانی عمومی و اصول باغبانی (تاسیسات باغبانی و گلخانه ها)  دکتر زکی زاده  دانشگاه گیلان نیمسال ۱۳۸۹-۱۳۸۸   ۷۸صفحه تایپ (کد ۰۰۳۹/ع)


فیزیولوژی (مبانی و زندگی گیاه سبز) و فیزیولوژی پس از برداشت (ضریب ۲): راهنمای درس فیزیولوژی:سلول و اندامک های داخل آن- آب و روابط آبی- آنزیم ها- رنگدانه ها- فتوسنتز- انتقال آب در آوندها- انتشار گازها ،تنفس نوری- تنفس- کربوهیدرات ها- نپتوزفسفات- هورمون ها- اسیدهای چرب- آنزیم های (مبحث کوآنزیم و کوفاکتوز)
۱۱- فیزیولوژی گیاهی  دکترمجید راحمی    ۱۱۴صفحه           (کد ۵۷/۱۱ب)
۱۲- فیزیولوژی گیاهی  دکتر دادپور  دانشگاه تبریز   ۱۲۸صفحه  (کد ۶۴/۱۲ب)
۱۳- فیزیولوژی گیاهی  دکتر یونس مستوفی ۱۵۸صفحه تایپ   (کد ۷۹/۱۳ب)

راهنمای درس فیزیولوژی پس از برداشت: مواد و عناصر درون میوه ها و سبزی ها- فیزیولوژی و بیوشیمی- شاخص های رسیدگی- مواد موثر در تاخیر یا تسریع در رسیدگی- مواد شیمیایی موثر در تنفس- تغییرات فیزیکی و شیمیایی در زمان رسیدگی میوه ،کسر تنفسی- سرد کردن اولیه و متدهای مختلف سرد کردن- کاهش آب در محصولات- انبار و انبارداری- آماده کردن محصول برای بازار- سرمازدگی و یخ زدگی و حمایت محصولات مختلف نسبت به سرما- کیفیت- نابسامانی فیزیولوژیکی- توصیه های نگهداری فرآورد- تیمارهای حرارتی برای افزایش عمرانباری محصولات
۱۴- فیزیولوژی پس از برداشت دکترمجیدراحمی   ۶۰ صفحه جزوه                            (کد ۳۰/۱۴ب)
۱۵- فیزیولوژی پس از برداشت دکترمجیدراحمی  ۱۱۸صفحه خلاصه کتاب دکتر راحمی (کد۵۹/۱۵ب)
۱۶- فیزیولوژی پس از برداشت  دکتر مستوفی   دانشگاه تهران  ۴۴ صفحه                (کد ۲۲/۱۶ب)
۱۷- تنفس ونقش آن در فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی دکتر مصباح بابالار   ۳۶صفحه تایپ   (کد۱۸/۱۷ب)
**  فیزیولوژی پس از برداشت  تکمیلی  ۸۲صفحه (کد:۰۰۴۲/ب)(انتخابی)
** فیزیولوژی و تشریح گیاهی     ۵۰صفحه تایپ (کد:۰۰۲۵/ب)
** کتاب فیزیولوژی پس از برداشت  دکتر مجید راحمی(کد:۰۰۴۳۶/ب (کتابفروشیها)
** کتاب زندگی گیاه سبز   حسین لسانی و مسعود مجتهدی  (کد:۰۰۵۸۵/ب)(تهیه از کتابفروشیها)
** کتاب مبانی فیزیولوژی گیاهی  حسین لسانی و مسعود مجتهدی (کد:۰۰۷۲۶/ب)( از کتابفروشیها)

میوه کاری  ضریب ۳(میوه های معتدله-میوه کاری دانه ریز-میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری):راهنمای درس میوه کاری:میوه های معتدله و ریز ،میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
۱۸- میوه های مناطق معتدله دکتر یوسف رسول زادگان د.اصفهان ۱۱۲صفحع(کد ۵۶/۱۸ب)
۱۹- میوه کاری  دکترکوروش وحدتی  دانشگاه تهران ۸۰صفحه + خلاصه ای از میوه کاری دکتر کاظم ارزانی  تربیت مدرس تهران  ۳۴صفحهکلا۱۱۴صفحه(کد ۵۷/۱۹ب)
۲۰- جزوه میوه کاری (میوه های مناطق معتدله و خزاندار) دکتر مجید راحمی  دانشگاه شیراز  ۶۰ صفحه  +تکثیر درختان میوه  محمد سیاری   دانشگاه ایلام ۲۲صفحه  کلا ۸۲صفحه (کد:۴۲/۲۰ب)
۲۱- میوه کاری دانه ریز  دانشکده کشاورزی کرج (دانشگاه تهران) دکتر عبادی + دکتر وازگین گریگوریان دانشگاه تبریز  ۹۲ صفحه+میوه های دانه ریز استاد محمد سیاری  دانشگاه ایلام  ۳۶ صفحه  جمعا ۱۲۸صفحه( کد۶۴/۲۱ب)
** میوه کاری  دانه ریزدکتر عبادی تهران بصورت پاورپوینت پرینت شده ۵۸صفحه(کد:۰۰۲۹/ب)
** میوه کاری دانه ریز دکتر فاطمیه دانشگاه تبریز ۵۴ صفحه دستنویس(کد:۰۰۲۷/ب)
۲۲-  میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری  دکتر عنایت الله تفضلی شیراز ۱۵۲صفحه+لغات انگلیسی و اصطلاحات میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۲ صفحه + میوه های نیمه گرمسیری  دکتر علی اکبر رامین خلاصه ۱۲ صفحه +میوه های نیمه گرمسیری محمد سیاری دانشگاه ایلام ۳۲ صفحه جمعا ۲۰۸صفحه (کد:۱۰۴/۲۲ب)
۲۳- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری   دکتر عبادی  دانشگاه تهران  ۱۳۸ صفحه(کد ۶۹/۲۳ب)
۲۴- میوه های گرمسیری دکتر زمانی  انار-خرمالو-مرکبات-آناناس-انبه         ۱۲۰صفحه(کد۶۰/۲۴ب)
۲۵- میوه های گرمسیری دکتر وحدتی  دانشگاه ابوریحان تهران  ۴۸ صفحه(کد ۲۴/۲۵ب)
** میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری استاد سهشوار دانشگاه شیراز(مرکبات،انجیر،انار،پسته،خرما،نارگیل،انبه،گواوا،آناناس،آوواکادو،بابایا  ۱۰۸صفحه(کد۰۰۵۴/ب)
** میوه ها و گیاهان  دکتر مهدی فتحی  د.شیراز  خرما،موز،نارگیل،آووکادو  ۱۰۸ صفحه (کد۰۰۵۴/ب)
** میوه کاری ۳میوه ارشادی   دانشگاه همدان(میوه های مناطق معتدله۲صفحه +گرمسیری و نیمه گرمسیری  ۹۳ صفحه + نکاتی درباره دانه ریز های عمده  ۱۳۴ صفحه)۱۶۰ صفحه پشت ورو دستنویس (کد ۰۰۸۰/ب)(انتخابی)
**کتاب درختان میوه معتدله و خزان دار(میوه های معتدله و میوه کاری)دکتر  مجید راحمی د.شیراز 
**گرده افشانی و باروری در گیاهان  باغبانی(باغی) دکتر  عبادی  تهران ۸۶صفحه (کد۰۰۴۳/ب)
** پرورش درختان زینتی  دکتر مجتهدی  دانشگاه تهران  ۱۳۲ صفحه  (کد۰۰۶۶/ب)( انتخابی)
**کتاب اصول باغبانی دکتر مرتضی خوشخوی د.شیراز دکتر شیبانی دکترروحانی دکتر عنایت اله تفضلی 
**کتاب پرورش مرکبات در ایران  دکتر رضا فتوحی قزوینی ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
** مرکبات  محمد سیاری   دانشگاه ایلام   ۱۸صفحه  (کد۰۰۹/ب)
** اصلاح مرکبات   دکتر حمید اوغلی  دانشگاه گیلان   ۴۳صفحه دستنویس(کد۰۰۲۲/ب)


* ازدیاد نباتات با(ضریب ۲):راهنمای درس ازدیاد نباتات: تکثیر جنسی(3 جلد ازدیاد نباتات- جزوه دکتر زمانی- جزوه دکتر وحدتی- کتاب دکتر مرندی) ،تکثیر غیرجنسی
۲۶- ازدیاد نباتات  دکتر زمانی  دانشگاه تهران  ۲۱۲ صفحه + روشهای کلی ازدیاد نباتات و گیاه افزایی - خلاصه   ۳۸ صفحه   کلا ۲۴۴ صفحه(کد ۱۲۲/۲۶ب)
۲۷-  ازدیاد و خاك و حاصلخیزی استاد سلامی تدریس شده از روی ۳جلد کتاب ازدیاد نباتات (جلد ۱و۲و۳)، نویسنده: دکتر مرتضی خوشخوی (نکته برداری و قسمت های مهم ۳جلدکتاب می باشد)۴۰۴صفحه پشت ورو (کد۲۰۲/۲۷ب)
** کتاب ازدیاد و نیاتات (گیاه افزایی) جلد اول،دوم،سوم دکتر خوشخویی  (تهیه از کتابفروشیها)

زبان تخصصی انگلیسی -  زبان عمومی و تخصصی با(ضریب ۲): راهنمای درس زبان:آزمون تستهای لغت، گرامر و درك مطلب ،زبان عمومی و تخصصی
۲۸-واژه نامه باغبانی میوه های معتدله و نیمه گرمسیری ،میوه های دانه ریز،ازدیاد نباتات،سبزیکاری  ۳۹صفحه جمع آوری وتدوین توسط گروه آموزشی کشاورز تنها . انگلیسی به فارسی  حدودا۵۰صفحه
۲۹- زبان تخصصی تست  چاپ ۱۳۸۸  دیباگران ۴۸صفحه(کد۲۴/۲۹ب)
۳۰ -تست زبان تخصصی انگلیسی ارشد سراسری و آزاد  ۳۶صفحه(کد۱۸/۳۰ب)
** زبان عمومی  کلیه رشته ها                    پردازش  ۲۱۰صفحه (کد۱۰۴/ب)
** زبان انگلیسی( واژه ها و اصطلاحات انگلیسی باغبانی) ۲۱۲ صفحه(کد۰۰۱۰۶/ب)
** تست های ریاضی عمومی سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲صفحه(کد ۰۰۱۳۱/ب ریاضی)
** زبان عمومی(زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد) سنجش و دانش  گروه مولفین کارشناسی ارشد  ۲۷۴ صفحه (کد ۰۰۱۳۶/ب زبان عمومی)


تست های ارشد باغبانی،تست آزمون کارشناسی ارشد باغبانی:
۳۱- تست سالهای ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۸ با پاسخ کلیدی ( بعضی آزمون ها).   ۲۶۲صفحه   (کد۱۳۱/۳۱ب)
۳۲- تست سال ۱۳۸۹(تست آزمون ورودی کارشناسی ارشد علوم باغبانی کد۱۳۰۵سال ۱۳۸۹) ۱۶صفحه (کد۸/۳۲ب)
**سوالات تست  مجموعه پرسش های ۴ گزینه ای کنکور ارشد باغبانی ۱۲۰۰ پرسش ۲۳۰صفحه (کد۰۰۱۱۵/۳ب) 
**سوالات تست سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ با پاسخ کلیدی  کد ۱۳۰۵ سراسری  ۹۰صفحه (کد۰۰۴۵/ب)
*************خرید جزوات کارشناسی ارشدباغبانی(جزوه های ارشد باغبانی توصیه شده ی بالا)

داوطلب گرامی شما میتوایند بسته آموزشی را کامل/یا گلچین کنید/یا از ۴ مورد سری مجموعه باغبانی(که در این صفحه قید شده) گلچین انجام بدید و خریداری نمایید.


۲- جزوات خلاصه شده توسط رتبه های برتر کارشناسی ارشد باغبانی در صورت کمبود وقت شما تا زمان آزمون(ارائه شده فقط در گروه آموزشی کشاورز تنها)۱۳۸۹-۱۳۸۸:
- خلاصه و نت برداری  میوه کاری ۳۸صحفه (کد۰۰۱۹/ب)    
- خلاصه و نت برداری  خاکشناسی ۴۲صفحه  (کد۰۰۲۱/ب) 
- خلاصه ونت برداری  خاکشناسی ۵۴صفحه(خلاصه نویسی خاکشناسی دکتر شهلا محمودی)کد۲۷
- خلاصه و نت برداری  سبزیکاری(سبزیکاری دکتر پیوست-دکتر دانشور-دکتر کاشی)۹۸صفحه کد۴۹
- میوه کاری  دانه ریز دکتر عبادی د.تهران  بصورت پاورپوینت پرینت شده  ۵۸صفحه  کد۲۹

 

۳- تستهای دانشگاه آزاد اسلامی دوره دکتری (.Ph.D) علوم باغبانی:
آزمون ورودی دوره دکتری (.Ph.D)  علوم باغبانی  دانشگاه آزاد اسلامی
دوره دکتری تخصصی PH.D  رشته علوم باغبانی   سالهای  1382 - 1383- 1384 - 1385 - 1387 ). تعداد سوالات طرح شده در دفترچه سال ۱۳۸۷ دکتری:
سوالات درس تغذیه در گیاهان باغبانی  - رشته علوم باغبانی کد ( ۳۰۳۰) - ۶ سوال طرح شده است. مثل سوال۱: نقش پتاسیم در تنضیم متابولیسم گیاهان را بنویسید؟
سوالات درس فیزیولوژی گیاهی و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی  ...... ۵ سوال
سوالات درس تکثیر گیاهان ریز ازدیادی  ....... ۳ سوال
سوالات درس میوه کاری...... ۴ سوال
سوالات درس گیاهشناسی و اصلاح نباتات د رباغبانی ...... ۸ سوال  مثل: سوال۴:آپومیکسی اجباری و غیر اجباری را باذکر مثال توضیح دهید؟
سوالات درس زبان تخصصی انگلیسی  ...... ۲ سوال
سوالات درس سبزیکاری و گلکاری ........ ۸ سوال مثل:رایج ترین روش برای اصلاح میخک چیست و شرح دهید؟


۴- سوالات تست کنکوری دانشگاه آزاد فوق لیسانس مهندسی علوم باغبانی:
سوالات تست کارشناسی ارشد ناپیوسته(فوق لیسانس) رشته های مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی،علوم باغبانی(میوه کاری-سبزی کاری-گیاهان زینتی-گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای)و علوم و تکنولوژی بذر   کدهای(۵۰۲۰۴-۵۰۲۲۱-۵۰۲۲۲-۵۰۲۲۵-۵۰۲۲۰-۵۰۵۵۳)   سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۵-۱۳۸۴  ۹+۱۰+۹ صفحه  کلا۲۸صفحه

 

۵- جزوات دانشگاه آزاد باغبانی،جزوه های دانشگاه آزاد ارشد باغبانی:
- گیاهشناسی    خانم دکتر زاجی  دستنویس   ۲۴صفحه (کد۰۰۱۲/ب)
- آز.تشریح و رده بندی گیاهیدکتر بیتا زاجی  تایپ  ۲۴ صفحه(کد۰۰۱۲/ب)
- فیزیولوژی گیاهی   دکتر روز رخ  دستنویس  ۸۸صفحه(کد ۰۰۴۴/ب)
*************خرید جزوات دانشگاه آزاد باغبانی(کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد).

 

۷ - موارد سلیقه ای و جزوات دانشگاهی بصورت مجزا از هم،خرید جزوات ارشد باغبانی:
-هرس درختان ودرختچه ها  در فضای شهری (روشهای هرس)   ۷۰صفحه (کد۰۰۳۵/ب س)
تشریح اندامهای رویشی گیاه   از خانم مهندس مهدویان  دانشگاه  تهران ۱۰۸صفحه (کد ۰۰۵۴/ب س)
-سبزی ها و میوه ها(فیزیولوژی بعد از برداشت-شاخص های رسیدگی-کسسر تنفسی-کیفیت-انبار و انبار داری-تغیرات فیزیکی و شیمیایی در زمان رسیدن میوه-مواد موثر و شیمیایی بر تنفس-سرد کردن مواد اولیه و متد های مختلف سرد کردن محصولات ۴۲صفحه (کد۰۰۲۱/ب س)
-گیاهان آپارتمانی(معرفی-کاشت-نگهداری-نور و خاک و تکثیر  کلیه گیاهان آپارتمانی با عکس گل مربوطه-چگونگی خاک و آب برای گیاه و دما)و عوامل موثر محیطی-زمان تکثیر-لوازم و تجهیزات- روشهای اصلی تکثیر
-گیاهشناسی ۱ فیزیولوژی و تشریح گروه زراعت و اصلاح نباتات د.رازی كرمانشاه ۱۵۰صفحه(کد۰۰۷۵/ب س)
-گیاهشناسی ۲(سیستماتیک و مرفولوژی) دکتر شهریار سعیدی  د. رشت ۲۱۰صفحه(کد۰۰۱۰۵/ب س)
-گیاهشناسی ۲(مرفولوژی و سیستماتیک) محمد حسن راشدد.کرمانشاه ۲۱۰صفحه(کد۰۰۱۰۵/ ب س
-گیاهشناسی ۱ مهندس محمد رضا کریمی استاد دانشگاه آزاد تاکستان استان قزوین ۱۲۰ صفحه(کد ۰۰۶۰/ب س)
-بخش اول درختکاری و باغبانی خصوصی (۱)  استاد کریمی دانشگاه آزادواحد تاکستان  ۴۶صفحه(کد۰۰۲۳/ب س)
-پیوند علمی و عملی  باغبانی عمومی  ۳۶صفحه(انواع پیوند ها،شکل،جدول و روش پیونددرختان میوه)(کد ۰۰۹/ب س)
-تغذیه محصولات باغی  دکتر مجید عزیزی  زمستان ۱۳۸۵  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۶۸صفحه  (کد۰۰۳۴/ب س)  (کودها و اصول کو دهی-بیان آزمایشات مختلف...)
ـ تغذیه محصولات باغی دکتر مجید عزیزی  138۵ ۶۸تایپ (روزنامه،مجله،درسی،همایش...)( ۰۰۳۴/ب س)
ـ پیوند (عملی و علمی) باغبانی عمومی  تهیه محمد جواد موسوی ـ ۱۸ صفحه با عکس انواع پیوندها و جدول زمانی و روش پیوند درختان و درختچه های زینتی(کد۰۰۹/ب س فروش سی دی پیوند زدن درختان
ـ اصول باغبانی  مهندس عابدی دست نویس دانشگاه مشهد ـ 19 صفحه
-اصول باغبانی  دکتر مرتضی خوشخوی ـ دانشگاه شیراز ـ دکتر بیژن شیبانی ـ دکتر ایرج روحانی ـ دکتر عنایت اله تفضلی ـ  ۵۶۶صفحه   (کد۰۰۲۸۳/ب س) 
ـ تدوین ضوابط اجرائی و شاخصه ها و تهیه تقویم زمانی عملیات فضای سبز (بخشی از درس طراحی باغ و پارک) دکتر علی تهرانی فر 1385 ـ ۱۹۶صفحه تایپ فردوسی مشهد  (کد ۰۰۹۸/ب س)
ـ پرورش مرکبات در ایران ـ دکتر رضا فتوحی قزوینی ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
ـ گلکاری ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان ـ سال ۱۳۸۲ـ استاد مرتضوی ـ ۱۴۴ صفحه تایپ
ـ گلکاری  دکتر مرتضوی   دانشگاه زنجان  سال ۱۳۸۲    ۱۴۴ صفحه
تربیت و هرس درختان میوه    دکتر مجید راحمی  دانشگاه  شیراز  15 صفحه  تایپ
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری  دکتر تفضلی  تدریس شده در دانشگاه مشهد توسط استاد مرتضی اکرمیان. ۱۰۶ صفحه دست نویس  (کد ۰۰۵۳/ب س)
شناسایی انواع درختان میوه ـ عملیات زراعی در باغات میوه ـ کاربرد هرمون ها در درختان میوه ـ تشکیل رشد میوه ـ ریزش ـ سال آوری ـ تنک کردن ـ روش های ازدیاد درختان میوه ـ عملیات ادوات میوه ـ واژه نامه ها ـ جداول.
گیاهشناسی 2( مرفولوژی و سیستماتیک)محمد حسن راشد د.رازی ۱۹۰ صفحه تایپ (کد ۰۰۹۵/ب س)
جزوات بسیار در مورد باغبانی موجود میباشد برای کلیه داشنگاههای کشور مثل دانشگاه زابل،دانشگاه تبریز،دانشگاه مشهد،دانشگاه اهواز،دانشگاه گیلان،دانشگاه رازی کرمانشاه،دانشگاه ایلام،دانشگاه یزد و...).برای طولانی شدن لیست بالا در فهرست جزوه های باغبانی آورده نشده اند.

1az4.com / 1az4.com بزرگترین سایت و مرکز فروش جزوات و منابع ارشد و دکتری
با آرزوی موفقیت شما در همه آزمونها
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع


شماره تماسهای مشاوره و خرید جزوات منابع کلیه رشته ها:

     ۴۵۹۸ ۹۱۸ ۰۹۱۸- ۷۸۶۶ ۹۴۸ ۰۹۳۲ -۲۸۱۲ ۱۸۱ ۰۹۱۹  مهندس آروین

ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"

    ۲۲۲۵۰۴۷ -۰۲۸۲ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۸عصر                           

           ۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸۲  تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴  شب   
            booklet@live.com  ardin.m@gmail.com                                        

نحوه خرید جزوات:
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب هایی که در زیر قید شده بنام محمد آروین واریز میکنید و بعد از واریزی تماس میگیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه ای که واریز کرده اید و آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام میکنید.و جزوات ارسال میشود. از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت مراکز استانها ۳ روز و شهرستانها ۴ روز طول خواهد کشید.

روال كار فروشگاه:
۱- كلیه سفارشاتی که قبل از ساعت ۴ بعد از ظهر ثبت شوند، روز بعد ارسال میگردند.
۲- كلیه سفارشاتی كه در روزهای پنچ شنبه و جمعه ثبت میشوند روز یکشنبه ارسال خواهند شد.
۳- از زمان تحویل بسته‌ها به پست، 2 الی 3 روز برای پست پیشتاز و 5 الی 7 روز برای پست سفارشی زمان لازم است تا بسته پستی به شما برسد (روزهای تعطیل را به تاخیر بالا اضافه کنید)بیشترین زمان ارسال جزوات .... ۶ روزه میباشد به دلیل اینکه جلوتر از شما داوطلب دیگری ثبت نام کرده باشد  شما داوطلب گرامی توی نوبت ارسال قرار میگیرید.
۴- كلیه سی دی ها و محصولات قبل از ارسال تست شده و پس از تایید نهایی برای خریداران ارسال شده و با توجه به بسته بندی ضد ضربه ، امكان صدمه دیدن سفارش شما وجود ندارد.
۵- لطفا برای سفارش سی دی ها و محصولات از آدرس های دقیق همراه با كد پستی 10 رقمی استفاده كنید.
۶- لطفا با سایر اعضای خانواده یا محل كار خود هماهنگ كنید تا در صورت عدم حضور شما بسته را تحویل بگیرند در غیر این صورت بسته برگشت خواهد خورد !
۷- در صورتی كه در ارسال سفارش با مشكل روبرو شدید با ما تماس گرفته و اطلاعات خود را به شرح زیر ارسال كنید تا سفارش توسط ما ثبت گردد.
۸- اطلاعات مورد نیاز: نام و نام‌خانوادگی، آدرس به تفكیك استان، شهر و ...- كد پستی 10 رقمی- شماره تلفن-شماره همراه نام و تعداد محصولات درخواستی
۹- برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر، ارائه پیشنهاد و انتقاد و پاسخ به سوالات احتمالی به آدرس
Alonefarmer.ir@gmail.com   ایمیل زده و یا با شماره ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ تماس حاصل فرمایید.

۱- پرداخت الکترونیکی با بانک سامان از طریق اینترنت / یا با مراجعه به شعب بانک های سامان و واریز نقدی به شماره حساب / یا کارت به کارت(جاری کارت 24 بانک سامان):
بانك سامان شماره حساب   ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱   به نام محمد آروین
بانك سامان شماره كارت  ۵۱۳۶ - ۱۰۴۳ - ۸۶۱۲ - ۶۲۱۹  به نام محمد آروین


۲- پرداخت از طریق شعب بانک کشاورزی با مراجعه به شعب و واریز نقدی به شماره حساب/یا کارت به کارت:
بانك کشاورزی شماره حساب مهر گستر  ۴۴۳۵۹۲۲۳۱   به نام محمد آروین
بانك کشاورزی شماره كارت  ۸۳۷۶  ۳۹۷۶ ۷۰۱۰  ۶۰۳۷   به نام محمد آروین
 


آدرس پستی :  قزوین- شهر صنعتی البرز- صندوق پستی ۱۵۳۳

تهیه و فروش انواع حشرات بصورت خشک(اتاله) یا زنده یا در داخل الکل سفید
فروش مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کلیه رشته های کشاورزی
در صورت تمایل دوستان خود را با ارسال ایمیل از وجود این وبلاگ با خبر نموده و لینک وبلاگ ما را با عنوان فروش منابع جزوات ارشد کشاورزی در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید تا بدینوسیله امکان دسترسی عده بیشتری از مهندسان و متخصصان کشور و نیز علاقه مندان کشاورزی به این منابع فراهم آید.

Powerpointbank.com   بانک پاورپوینت ایران (مخصوصا پاورپوینت های آماده کشاورزی رایگان و فروشی تخصصی)کشاورزی و دیگر رشته ها،پاورپوینت های کارآفرینی پروژه های آماده
Marjae.com / Marjae.mihanblog.com     دایرکتوری وب سایتهای کشاورزی،دایرکتوری کشاورزی،مرجع وبلاگها و  وب سایتهای کشاورزی و منابع طبیعی،ثبت رایگان وبلاگ و وب ساتهای کشاورزی و منابع طبیعی.

کلمات کلیدی:منابع ارشد باغبانی،مجموعه سوالات کارشناسی ارشد باغبانی،سوالات کنکور صنایع غذایی،ارشد باغبانی،ارشد کشاورزی،برترین جزوات ارشد باغبانی،سوالات تست ارشد باغبانی،منابع رتبه یکی های باغبانی،جزوات معتبر ارشد باغبانی،کتابهای ارشد باغبانی،کتاب ارشد باغبانی،بسته آموزشی ارشد باغبانی،فروش جزوات ارشد باغبانی،سوالات کنکور ارشد باغبانی.جزوات برتر کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،بسته های آموزشی ،منابع مرجع ،جزوات طبقه بندی شده ،منابع تکمیلی ارشد باغبانی ،جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد باغبانی ،جزوات کارشناسی ارشد ۱۳۸۹ گروه آموزشی کشاورز تنها ،فرصتی طلایی به سوی کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ -۱۳۸۹ ،جامع ترین مرکز فروش منابع ارشد و دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی و دیگر رشته های دانشگاهی ،بزرگترین مرکز فروش مجموعه سوالات کنکور ،کتب ،تست و جزوات کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری - دکترا تخصصی (.Ph.D) - فنی و حرفه ای - کاردانش - تافل دکتری با جواب و ترجمه ،دانشگاه آزاد اسلامی: آزمون ارشد آزاد باغبانی کد ۵۰۵۰۴ ،علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ،ادویه ای و نوشابه ای کد ۵۰۲۳۰ ،علوم باغبانی گرایش میوه کاری کد ۵۰۲۳۱ ،علوم و تکنولوژی بذر کد ۵۰۲۳۵ ،مهندسی تولیدات گیاهی-تولید محصولات باغی کد ۵۰۳۳۷ ،دانشگاه تهران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه ارومیه ،محتویات بسته آموزشی علوم باغبانی گروه آموزشی کشاورز تنها ،گلکاری و سبزیکاری (ضریب ۳ ،گلکاری عمومی- گلهای فصلی- گلهای 2 ساله و چند ساله ،درختان و درختچه های زینتی- گیاهان گلخانه ،میوه های معتدله و ریز ،میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ،تکثیر جنسی(3 جلد ازدیاد نباتات- جزوه دکتر زمانی- جزوه دکتر وحدتی- کتاب دکتر مرندی) ،تکثیر غیرجنسی ،تست سالهای ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۸ با پاسخ کلیدی ،مجموعه جزوات کارشناسی ارشدباغبانی ،جزوات خلاصه شده توسط رتبه های برتر کارشناسی ارشد باغبانی در صورت کمبود وقت شما تا زمان آزمون(ارائه شده فقط در گروه آموزشی کشاورز تنها)۱۳۸۹-۱۳۸۸ ،تستهای دانشگاه آزاد اسلامی دوره دکتری (.Ph.D) علوم باغبانی ،منابع کارشناسی ارشد باغبانی ،جزوات کارشناسی ارشد باغبانی ،سوالات تست ارشد باغبانی ،جزوه ارشد باغبانی.