منابع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی   
۱- زبان انگلیسی ،۲- استعداد تحصیلی ،۳- آمار و احتمالات - طرح آزمایش های کشاورزی ،۴- باغبانی عمومی - زراعت عمومی
-  منابع آزمون دکتری انرژی در کشاورزی  
۱- زبان انگلیسی ،۲- استعداد تحصیلی ،۳- آمار و احتمالات - طرح آزمایش های کشاورزی ،۴- باغبانی عمومی - زراعت عمومی
-
منابع آزمون دکتری مهندسی پس از برداشت 
۱- زبان انگلیسی ،۲- استعداد تحصیلی ،۳- آمار و احتمالات - طرح آزمایش های کشاورزی ،۴- باغبانی عمومی - زراعت عمومی  
-  
منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دقیق
۱- زبان انگلیسی ،۲- استعداد تحصیلی ،۳- آمار و احتمالات - طرح آزمایشهای کشاورزی ،۴- باغبانی عمومی - زراعت عمومی   
-  
منابع آزمون دکتری برداشت محصولات کشاورزی
۱- زبان انگلیسی ،۲- استعداد تحصیلی ،۳- آمار و احتمالات - طرح آزمایشهای کشاورزی ،۴- باغبانی عمومی - زراعت عمومی

شما می توانیدجزوات رشته مورد نظرتان را برای شرکت درآزمون دکتری سفارش دهید.
فروش سوالات تست آزمون دکتری/دکترا

سوالات آزمون دکترا PHD,سوالات آزمون دکتری
سوالات آزمون دکترا PHD
کشاورزی
سوالات آزمون دکترا PHD فنی و مهندسی
سوالات آزمون دکترا PHD
علوم پایه
سوالات آزمون دکترا PHD
منابع طبیعی
سوالات آزمون دکترا PHD پزشکی
سوالات آزمون دکترا PHD
علوم انسانی
سوالات آزمون دکترا PHD
هنر
سوالات آزمون دکترا PHD سایر رشته ها
ارسال با پست پیشتازاز طریق شبکه پست جمهوری اسلامی ایران،پیک،باربری،اتوبوس،قطار

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۰۲۸-۲۲۲۲۵۰۴۷  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸                   1az4.com[at]gmail.com 

انتقال کارت به کارت (به نام محمد آروین) "در صورت واریز به حساب بانک تات مراحل آماده سازی و ارسال سریع انجام گرفته و نسبت به مبلغ خرید شما تخفیف قائل خواهیم شد"

نام بانک شماره کارت
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک پاسارگاد ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۲۴۴۲۵۸۸
بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶