جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد هواشناسی علوم پایه
منابع تکمیلی ارشد هواشناسی، منابع برتر ارشد هواشناسی، جزوه ارشد هواشناسی، جزوه های ارشد هواشناسی بسته های آموزشی، منابع مرجع، جزوات طبقه بندی شده ، منابع کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی
جزوات برتر کارشناسی ارشد هواشناسی
منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی
کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۰، ارشد ۱۳91،کنکور۱۳۹۰
ارشد دانشگاه آزاد اسلامی: آزمون ارشد آزاد ژئوفیزیک، آزمون ارشد سراسری هواشناسی علوم پایه

منابع ارشد ژئوفیزیک
منابع کارشناسی ارشد هواشناسی علوم پایه - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
مجموعه جزوات ارشد آزاد هواشناسی
مجموعه جزوات ارشد سراسری هواشناسی

جزوات اساتید ارشد دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات فیزیک عمومی
جزوه ارشد دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات ترمودینامیک پایه یا هواشناسی
جزوه ارشد دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات زبان تخصصی
جزوه ارشد دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات زبان عمومی
جزوه ارشد دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات ریاضی عمومی 1
جزوه ارشد دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات ریاضی عمومی ۲

جزوات اساتید ارشد دانشگاه سراسری-دولتی فیزیک عمومی
جزوه ارشد دانشگاه سراسری-دولتی ترمودینامیک پایه یا هواشناسی
جزوه ارشد دانشگاه سراسری-دولتی زبان تخصصی
جزوه ارشد دانشگاه سراسری-دولتی زبان عمومی
جزوه ارشد دانشگاه سراسری-دولتی ریاضی عمومی 1
جزوه ارشد دانشگاه سراسری-دولتی ریاضی عمومی ۲


جزوه ارشد فیزیک عمومی
جزوه ارشد ترمودینامیک پایه یا هواشناسی
جزوه ارشد زبان تخصصی
جزوه ارشد زبان عمومی
جزوه ارشد ریاضی عمومی 1
جزوه ارشد ریاضی عمومی ۲

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی
مجموعه سوالات آزمونهای سالهای گذشته آزاد و سراسری هواشناسی

ثانیا جزوات دکتری نیمه متمرکز و دکتری آزاد رشته های گروههای مختلف دانشگاهی از جمله گروه کشاورزی و منابع طبیعی،گروه علوم پایه... موجود است.

محتویات بسته آموزشی ژئوفیزیک و هواشناسی،جزوه‌های آموزشی:

فیزیک عمومی،فیزیک مشترک:
۱- جزوه فیزیک عمومی  پارسه ۴۶۵ صفحه   (کدجزوه۲۳۱/۱ ژئوفیزیک)

فهرست مطالب جزوه فیزیک عمومی:آنالیز برداری،حركت،مكانیك نیوتنی،كار و انرژی،دینامیك سیستم ذرات،گرانش و نیروهای مركزی،نوسان،حركت دورانی جسم صلب،الكتریسیته و مغناطیس،ترمودینامیك،نور

 

ترمودینامیک پایه یا هواشناسی جزوات ترمودینامیک پایه یا هواشناسی

زبان تخصصی:
۳- جزوه زبان تخصصی  هواشناسی

زبان عمومی:
۴- زبان عمومی  پارسه  ۲۲۰صفحه (کد۱۱۱/۴ ژئوفیزیک) 
۵- زبان عمومی(زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد) سنجش و دانش  گروه مولفین کارشناسی ارشد  ۲۷۴ صفحه(کد۱۳۶/۵ژئوفیزیک)
** زبان عمومی کلیه رشته ها  کارشناسی ارشد وزبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی...سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی  ۴۶۲ صفحه(کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)
** زبان عمومی کلیه رشته ها پردازش  ۲۱۰صفحه (کد۱۰۴/۴ ژئوفیزیک)           


ریاضی عمومی،ریاضی مشترک،ریاضی تخصصی:
۶- جزوه ریاضیات پارسه               ۲۶۴ صفحه  (کد۱۳۲/۶ ژئوفیزیک)  
** ریاضی عمومی وآمار کلیه رشته ها۳۵۸صفحه کتاب سنجش ودانش  (کد۰۰۱۷۹/ص)
** تست های ریاضی عمومی سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲صفحه (کد۱۳۱/۶ ژئوفیزیک)
** ریاضی عمومی   سنجش تکمیلی  ۱۶۰ صفحه کد۰۰۸۰س

نمونه سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد هواشناسی:
۷-سوالات آزمون سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳90 دانشگاه سراسری  با جواب کلیدی


سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد هواشناسی:
**نمونه سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد هواشناسی ۱۳۹۰ بدون پاسخ


سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک:
**سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی
آزمون ورودی دوره دکتری (.Ph.D)ژئوفیزیک دانشگاه آزاداسلامی

 

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۰۲۸-۲۲۲۲۵۰۴۷  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸                   1az4.com[at]gmail.com 

انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin ): "در صورت واریز به حساب بانک تات مراحل آماده سازی و ارسال سریع انجام گرفته و نسبت به مبلغ خرید شما تخفیف قائل خواهیم شد"

نام بانک شماره کارت
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک پاسارگاد ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۲۴۴۲۵۸۸
بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

در ضمن امکان خرید نمونه سوالات ( دفترچه های سوالات ) به صورت جداگانه نیز وجود دارد.

سایت منابع آزمون دکتری