منابع ارشد تولیدات گیاهی و دامی، جزوات ارشد تولیدات گیاهی و دامی
جزوات و منابع مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان
کد رشته ۱۳۲۱ کار‌شناسی ارشد تخصصی تولیدات گیاهی و دامی
جزوات ارشد تولیدات گیاهی و دامی دانشگاه سراسری، فروش منابع کار‌شناسی ارشد کشاورزی و ارشد منایع طبیعی، بر‌ترین جزوات کشاورزی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ - فروش جزوات ارشد دانشگاه ازاد و منابع ارشد دانشگاه سراسری
 
۱- مواد امتحانی و ضرایب ارشد دانشگاه سراسری مدیریت و همزیستی با بیابان - تولیدات گیاهی و دامی + بسته آموزشی:

- رابطه آب و خاک و گیاه ضریب ۱:
جزوه رابطه آب و خاک و گیاه تایپی
جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دستنویس
جزوه رابطه آب و خاک وگیاه تکمیلی دکتر محسن آبادی دانشگاه گیلان
جزوه آزمایشگاه رابطه آب و خاک و گیاه گروه خاک‌شناسی دانشگاه گیلان
**کتاب رابطه آب وخاک، گیاه


- اکولوژی عمومی ضریب ۱:
جزوه اکولوژی عمومی تایپ شده
جزوه اکولوژی عمومی دستنویس
جزوه اکولوژی دانشگاه ابوریحان
جزوه نکات اکولوژی عمومی دانشگاه اصفهان
جزوه اکولوژی عمومی و گیاهان زراعی سنجش و دانش
**جزوه اکولوژی زراعت پارسه
**جزوه اکولوژی دکتر زهتاب دانشگاه تبریز
**جزوه اکولوژی دکتر نصرالله‌زاده
**جزوه اکولوژی دکتر شاهی
**اکولوژی دکتر عادل دباغ دانشگاه تبریز
**اکولوژی دکترعادل دباغ دکتر زهتاب دکتر نصرالله‌زاده
**اکولوژی دکترعادل دباغ دکتر زهتاب دکتر نصرالله‌زاده
**کتاب اکولوژی اردکانی انتشارات دانشگاه تهران (تهیه از کتابفروشی‌ها)
**کتاب اکولوژی گیاهان زراعی جهاد دانشگاهی مشهد کوچکی و محلاتی
**کتاب مبانی اکولوژی کشاورزی جهاد دانشگاهی مشهد کوچکی و خیابانی

- ژئوموفولوژی ضریب ۱:
جزوه ژئوموفولوژی تایپی
جزوه ژئوموفولوژی دستنویس
جزوه ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
خلاصه مباحث ژئومورفولوژی پردازش
ژئومورفولوژی سنجش و دانش سنجش از دور
** ژئومورفولوژی منابع: عیوضی، خیام، محمودی تهران
** کتاب ژئو مورفولوژی حسن احمدی جلد۲ (تهیه از کتابفروشی‌ها)


- خاک‌شناسی مناطق خشک ضریب ۱:
جزوه خاک‌شناسی مناطق خشک تایپی
جزوه خاک‌شناسی مناطق خشک دستنویس
جزوه خاک‌شناسی عمومی تایپی
جزوه خاک‌شناسی عمومی دستنویس

- حفاظت آب و خاک ضریب۱:
جزوه حفاظت آب و خاک تایپی
جزوه حفاظت آب و خاک دستنویس
جزوه حفاظت خاک دانشگاه تهران
حفاظت خاک دیباگران

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه و سوالات زبان عمومی انگلیسی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۱:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی

جزوات ارشد مدیریت و همزیستی با بیابان - ارشد تولیدات گیاهی و دامی - ارشد منابع طبیعی - جزوه ‌های بر‌تر ارشد آزاد و سراسری

- نمونه سوالات آزمون کار‌شناسی ارشد تولیدات گیاهی و دامی:
مجموعه سوالات آزمون ارشد دانشگاه سراسری تولیدات گیاهی و دامی سالهای گذشته - قابل ذکر است که سوالات کنکور ارشد موجود در بازار همگی بدون جواب هستند. در زمان خرید بسته آموزشی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شما بدون پاسخ برای شما ارسال می‌گردد. مگر اینکه یک انتشاراتی سوالات ارشد رشته شما را با جواب کلیدی یا پاسخ تشریحی به چاپ رسانده باشد ما آن کتاب را خریداری کرده و داخل بسته برای شما ارسال می‌کنیم.

 مهندسی منابع طبیعی ـ مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان (کد ۱۳۲۱) ۱۳۹۰:
مهندسی منابع طبیعی ـ مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان
۱- مدیریت مناطق بیابانی
۲- تولیدات گیاهی و دامی
۳- محیط زیست و منابع طبیعی
۴- توسعه و عمران مناطق بیابانی

بر‌ترین منابع ارشد کشاورزی و منابع رتبه‌های بر‌تر ارشد منابع طبیعی
   

۱- زبان عمومی و تخصصی، ۲- رابطه آب و خاک و گیاه، ۳- طرح آزمایش‌های کشاورزی، ۴- اکولوژی عمومی، ۵- حفاظت خاک و آبخیزداری، ۶- ژئومورفولوژی، ۷- خاک‌شناسی مناطق خشک، ۸- حفاظت آب و خاک
ضرایب به ترتیب دروس:
۱- مدیریت مناطق بیابانی (۲، ۳، ۲، ۳، ۲، ۲، ۰ و ۰)
۲- تولیدات گیاهی و دامی (۱، ۱، ۰، ۱، ۰، ۱، ۱ و ۱)
۳- محیط‌زیست‌و‌منابع‌طبیعی (۱، ۱، ۰، ۱، ۰، ۱، ۱ و ۱)
۴- توسعه‌و‌عمران‌مناطق‌بیابانی‌ (۱، ۱، ۰، ۱، ۰، ۱، ۱ و ۱)

برای هر ضریب یک تا شش جزوه در داخل بسته‌های آموزشی کار‌شناسی ارشد ارسال می‌گردد.
جزوات کنکوری بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا می‌باشند.

با پست پیشتاز ارسال می‌گردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات. بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال می‌گردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند‌‌‌ همان روز ارسال می‌گردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و بعد با پست پیشتاز ارسال می‌گردد.

منابع ارشد تولیدات گیاهی و دامی، جزوات ارشد مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد دانشگاه سراسری مدیریت و همزیستی با بیابان - تولیدات گیاهی و دامی

راهنمای خرید منابع و جزوات:
۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

شماره تماس خرید منابع ارشد کشاورزی ۱۳۹۱:
شماره تماس مدیریت ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
شماره تماس خرید منابع ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶
شماره تماس دفتر ۲۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸
شماره تماس خرید منابع واقع در غرب کشور ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع ارشد ۱۳۹۰:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱

منابع آزمون کار‌شناسی ارشد ۱۳۹۱ کلیه رشته‌‌ها موجود است. بر‌ترین جزوات ارشد دانشگاه سراسری، منابع ارشد کشاورزی، منابع ارشد منابع طبیعی، منابع ارشد مهندسی، منابع ارشد علوم پایه، منابع ارشد انسانی، منابع ارشد هنر، منابع ارشد فنی و مهندسی، منابع ارشد دامپزشکی، ارشد تربیت بدنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸ - ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶ - ۰۲۸۲۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
com.آزمون-دکتری.www       سایت منابع آزمون دکتری آزاد و دکتری نیمه متمرکز
com.استعدادتحصیلی.www  جزوات و سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری
www.PhdAzmoon.Net  اخبار نتایج و زمان ازمون‌ها، منابع دکتری تخصصی ازاد و سراسری
www.SoalBox.com      نمونه سوالات ازمون دکتری آزاد و نیمه متمرکز ۱۳۹۰ وسالهای قبل، نمونه سوالات ارشد آزاد و سراسری، پیام نور، آزاد، فنی و حرفه‌ای ارسال با پست و ایمیل
www.1AZ4.com         جزوات و منابع ارشد، اخبار کار‌شناسی ارشد و کاردانی به کار‌شناسی
www.seniorresources.blogfa.com  منابع کار‌شناسی ارشد کلیه رشته‌ها، جزوات ارشد همه رشته‌ها