منابع کار‌شناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی ۹۱ (جزوات تایپی دستنویس) *کد۱۳۲۳
جزوه بیابان زدایی
جزوهای مهم ارشد بیابان زدایی
جزوات دانشگاه آزادو سراسری ارشد بیابان زدایی
سوالات آزمون دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد کد۱۳۲۳

جزوات و منابع ارشد بیابان زدایی سال ۱۳۹۱
فروش جزوات و منابع ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران
دانشگاههای تهران و موسسات تهران و دانشگاههای معتبر این رشته در استانهای دیگر شامل: (جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون ارشد)
کد رشته آزمون سراسری *۱۳۲۳
کد رشته امتحانی دانشگاه آزاد بیابان زدایی ۵۰۵۱۹

لیست جزوه‌های بسته آمادگی آزمون کار‌شناسی ارشد بیابان زدایی با معرفی کتابهای مهم این رشته+سوالات آزمون ارشد چند سال گذشته همراه با مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش.
محتویات بسته آموزشی رشته بیابان زدایی و گروه یک از چهار دات کام 1AZ4.com:

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه‌ای) ستاره دار ها هستند و شما در صورت نیاز آن‌ها را انتخاب می‌کنید. بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته‌ایم را جزء منابع آزمون ارشد می‌دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده‌ایم.
جزوات با رنگ آبی جزوات بسته آموزشی گروه کشاورز تنها می‌باشد. که همگی قابل گلچین کردن می‌باشند. (می‌توایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).
برای هر ضریب سعی شده است ۳ عدد تا ۶ الی ۸ عدد جزوه ارسال شود.

جزوه‌های ژئومورفولوژی با ضریب ۳ شامل جزوه اساتید+کتب مهم:
- جزوه ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
- جزوه زمین‌شناسی دانشگاه تهران
- جزوه زمین‌شناسی موسسه پارسه
- جزوه ژئومورفولوژی سنجش و دانش سنجش از دور ۶۸صفحه (کد۳۴/۴آ)
- جزوه ژئومورفولوژی ۳۸ صفحه منابع: عیوضی، خیام، محمودی تهران (کد۱۹/۵آ)
** کتاب ژئو مورفولوژی حسن احمدی جلد۲ (تهیه از کتابفروشی‌ها)

جزوات حفاظت خاک با ضریب ۳ شامل جزوه اساتید+کتب مهم:
- جزوه حفاظت خاک دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
- جزوه حفاظت خاک دیباگران ۱۶صفحه پشت ورو (کد۸/۶آ)

جزوات هیدرولوژی با ضریب ۲ شامل جزوه اساتید+کتب مهم:
- جزوه هیدرولوژی کاربردی دانشگاه تهران
- جزوه هیدروژئولوژی دکتر محمد مهدوی سال ۸۴ تایپ دانشگاه تهران ۱۷۶ صفحه (کد۸۸/۱آ)
- جزوه هیدرولوژی مبانی آب و هوا‌شناسی ۶۶ صفحه (کد۳۳/۲آ G)
- جزوه هیدرولوژی دیباگران ۵۸صفحه (کد۵۸/۳آ)
- جزوه هیدرولوژی مهندس اسماعیل‌زاده ۴۶صفحه تایپ کد: ۲۳/۰۰
- جزوه هیدرولوژی مهندس اسماعیل‌زاده با ۳منبع: Applied Hydrology vent e chow، هیدرولوژی کاربردی دکتر علیزاده، هیدرولوژی کاربردی دکتر مهدوی جلد ۱و۲ ۲۶صفحه دستنویس خوب کد: ۱۳/۰۰
- جزوه هیدرولوِژی مهندسی مهندس یعقوبی منابع: هیدرولوژی کاربردی علیزاده، هیدرولوژی مهندسی عباس افشار، هیدرولوژی کابردی محمد مهدوی ۶۲صفحه کد: ۳۱/۰۰
- جزوه هیدرولوژی آقای لطفی فر ۸۶صفحه دستنویس خوانا کد: ۴۴/۰۰
- جزوه هیدرولوژی بهروز یعقوبی منابع مورد استفاده برای این جزوه: هیدرولوژی مهندسی تالیف حمید رضا صفوی دانشگاه صنعتی اصفهان-سیمافر-عباس افشار، هیدرولوژی کاربردی تالیف محمد نجمایی-امین علیزاده-محمد مهدوی، هیدرولوژی آبهای سطحی حمیدرضا بهبهانی، علی اصغر موحد دانش، جزوه مهندسی منابع آب ناصر رستم افشار ۲۸صفحه کد: ۱۴/۰۰
** کتاب هیدرولوژی دکتر مهدوی جلد ۱ و۲و هیدرولوژی عمومی دکتر مهدوی (از کتابفروشی‌ها)
** کتاب هیدرولوژی دکتر علیزاده اگر وقت داشتید (تهیه از کتابفروشی‌ها).

مرتعداری با ضریب ۲ شامل جزوه اساتید+کتب مهم:
- جزوه مرتعداری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
- جزوه مرتعداری دیباگران ۲۴صفحه (کد۱۲/۷آ)
- جزوه مرتعداری و آزمایشگاه خانم دکتری بهاره یوسفی ۲۲ صفحه دستنویس کد: ۱۱/۰۰
- جزوه مرتعداری خانم یوسفی ۵۲ صفحه دستنویس خوب کد: ۲۶/۰۰
- جزوه مرتعداری مهدس یوسفی ۶۴ صفحه دستنویس خوب کد: ۳۲/۰۰
- جزوه مرتعداری دکتر ارزانی
** کتاب مرتع و مرتع داری دکتر مقدم (تهیه از کتابفروشی‌ها)
** کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی
** کتاب پایش برای اکولوزی و حفاظت
** کتاب مرتعداری
(دکتر مصداقی)

خاکهای مناطق خشک ونیمه خشک با ضریب۲ شامل جزوه اساتید+کتب مهم:
- جزوه خاکهای مناطق خشک ونیمه خشک دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
** کتاب مبانی خاک‌شناسی دکتر جعفری و سرمدیان (تهیه از کتابفروشی‌ها)
** کتاب فرسایش آبی دکترحسینقلی رفاهی (نیازی نیست همه فصول این کتاب را بخوانید).

زبان عمومی و زبان تخصصی مهندسی منابع طبیعی بیابان زدایی با ضریب۲:
- جزوه زبان عمومی
- جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها
کد۲۱۰ (کد۰۰۱۰۴)
- جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها پارسه
** زبان عمومی کلیه رشته‌ها کار‌شناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی... سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه (کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)
** زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌های کار‌شناسی ارشد) سنجش و دانش گروه مولفین کار‌شناسی ارشد ۲۷۴ صفحه (کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)

زبان تخصصی:
- جزوه زبان تخصصی + جزوات زبان

سوالات آزمون کار‌شناسی ارشد بیابان زدایی:
- مجموعه سوالات کار‌شناسی ارشد بیابان زدایی
- تست کنکور سراسری آبخیزداری و بیابان زدایی ۱۳۸۴تا۱۳۸۸پاسخ کلیدی ۹۲صفحه (کد۴۶/۱۱آ)
- تست کنکوری سراسری مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی کد ۱۳۲۳ (سال ۱۳۸۸ این دو رشته جداگانه دفترچه صادر می‌شود) دارای مواد امتحان (زبان عمومی و تخصصی-ژئومورفولوژی-حفاظت خاک-هیدرولوژی-مرتع داری-خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک) ۱۳۸۸ ۱۸صفحه با پاسخ کلیدی (کد۹/۱۲آ)
- سوالات آبخیزداری، فرسایش، و حفاظت خاک دیباگران ۱۲۸صفحه (کد۶۴/۱۳آ)
- تست ۴گزینه‌ای با پاسخ تشریحی آزاد و سراسری آبخیزداری و فرسایش و حفاظت خاک ۲۵۶صفحه (کد۶۴/۱۴آ)
- سوالات تست ۴گزینه‌ای سراسری سالهای ۷۹تا۸۴ و دانشگاه آزاد اسلامی ۸۲تا۱۳۸۴ پاسخ تشریحی ۲۷۸صفحه (کد۱۳۹/۱۵آ)
-سوالات تست آبخیزداری (خاک، حفاظت خاک، آبخیزداری، هیدرولوژی، ژئومورفولوژی آبی و بادی) ۴۸۰ صفحه (کد۲۴۰/۱۶آ)

جزوات ارشد دانشگاه سراسری و دانشگاه ازاد هردو موجود است

۲- نمونه سوال دکتری نیمه متمرکز ۱۳۹۰ (در بهار ۱۳۹۰ برگذار شد) موجود است. شامل سوالات زبان انگلیسی+سوالات استعداد تحصیلی+سوالات مواد امتحانی تخصصی + جزوات و منابع دکتری نیمه متمرکز دولتی بیابان زدایی موجود است.

۳- نمونه سوال دکتری بیابان زدایی دانشگاه ازاد اسلامی از اولین آزمون تا آخرین آزمون + جزوات و منابع دکتری بیابان زدایی دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات کلیه گرایش‌ها

با آرزوی موفقیت شما در همه آزمون‌ها
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع
آزمون‌های کاردانی/کارشناسی/کار‌شناسی ارشد/دکتری/محمد آروین
بزرگ ترین ،کامل ترین و معتبرترین وبلاگ تخصصی منابع کارشناسی ارشد کشاورزی و ارشد منابع طبیعی کشور
برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی و منابع طبیعی
معتبرترین منابع ازمون كارشناسی ارشد بیابان زدایی
طبقه بندی سایت: بزرگترین بانک جزوات کارشناسی ارشد علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور

منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه اهواز
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه همدان
و جزوات اساتید معتبرو معروف دانشگاههای کشور
با ویرایش جدید و آپدید شده ۱۳۹۰

محتویات بسته آموزشی رشته اقتصاد کشاورزی گروه یک از چهار - جزوات اقتصاد کشاورزی تکمیل شده است و هنوز بشیاری از جزوات وارد لیست نشده است.

هر ماه جزوات جدید به لیست اضافه می‌شود و بعلت وجود رشته‌های بسیار لیست داخل سایت سریع بروز نمی‌شود، برای اطمینان و دریافت لیست جدید میتوانید با شماره‌های قید شده تماس بگیرید.


راهنمای خرید منابع و جزوات ارشد بیابان زدایی:

۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

شماره تماس خرید منابع ارشد کشاورزی ۱۳۹۱:
شماره تماس مدیریت       ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
شماره تماس خرید منابع  ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶  
شماره تماس دفتر           ۲۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸
شماره تماس خرید منابع واقع در غرب کشور ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع ارشد باغبانی-دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت؟
جواب سوال شما با چند پیامک پاسخ داده میشود:
اس ام اس 1: شماره حسابها 
اس ام اس 2: آدرس سایتها و وبلاگها
اس ام اس 3: ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما
اس ام اس 4: توضیحات اضافی و مفید

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع ارشد ۱۳۹۰:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):

بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱

منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی ۹۱ (جزوات تایپی دستنویس)*كد1323  فروش جزوات و منابع ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران ودانشگاههای معتبر این رشته در استانهای دیگر

منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی  جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون ارشد

جزوات دانشگاه آزاد و سراسری ارشد بیابان زدایی  بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد بیابان زدایی با معرفی کتابهای مهم