منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی 91
منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مدیریت و همزیستی با بیابان-مدیریت مناطق بیابانی(جزوات تایپی دستنویس)*كد1323
جزوه بیابان زدایی، جزوهای مهم ارشد مدیریت مناطق بیابانی
جزوات دانشگاه آزاد و سراسری ارشد مدیریت مناطق بیابانی
سوالات آزمون دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد كد۱۳۲۳
desert

جزوات و منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی:
- فروش جزوات و منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه تهران، دانشگاههای تهران و موسسات تهران ودانشگاههای معتبر این رشته در استانهای دیگر شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون ارشد)
کد رشته آزمون سراسری *۱۳۲۳
کد رشته امتحانی دانشگاه آزاد مدیریت مناطق بیابانی ۵۰۵۱۹

- لیست جزوه های بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی با معرفی کتابهای مهم این رشته+سوالات آزمون ارشد چند سال گذشته همراه با مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش.
محتویات بسته آموزشی رشته مدیریت مناطق بیابانی و گروه آموزشی یک از چهار1az4.com:

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای)ستاره دارها هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میکنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم.
جزوات با رنگ آبی جزوات بسته آموزشی گروه کشاورز تنها میباشد.که همگی قابل گلچین کردن میباشند.(میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).

رابطه آب وخاک،گیاه با ضریب ۳:
- جزوه رابطه آب و خاک وگیاه تکمیلی  دکتر محسن آبادی دانشگاه گیلان ۲۰صفحه(کد۱۰/)
- جزوه آزمایشگاه رابطه آب و خاک و گیاه  گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان ۱۸صفحه(کد۱۰/)
**کتاب رابطه آب وخاک،گیاه

طرح آزمایشهای كشاورزی با ضریب ۲:
- جزوه طرح آزمایشات۱  دکترنصیری   ۳۷ صفحه
- جزوه طرح آزمایشات گیاهی   سنجش و دانش   ۵۸ صفحه
- جزوه طرح آزمایشات  دکتر سلطانی دانشگاه گرگان  ۴۴صفحه دستنویس سال۸۸-۸۷
** کتاب طرح ولی زاده و مقدم(تهیه از کتابفروشیها)
** کتاب تست طرح اماری پوران پژوهش(تهیه از کتابفروشیها)
** جزوه طرح آزمایشی ۱ دکتر ربیعی  دانشگاه گیلان  ۲۶صفحه دستنویس(کد۰۰۱۳/ز)
** جزوه طرح آزمایشات پارسه
The experiments

اكولوژی عمومی با ضریب ۳:
- جزوه اکولوژی  دانشگاه ابوریحان  ۹۲ صفحه(کد۴۶/۳م ب)
- جزوه نکات اکولوژی عمومی  دانشگاه اصفهان  ۷۴ صفحه(کد۳۷/۴م ب)
- جزوه اکولوژی عمومی و گیاهان زراعی  سنجش و دانش  ۱۴۴ صفحه(کد۷۲/۵ م ب)
** جزوه اکولوژی زراعت پارسه ۱۶۴صفحه(کد۰۰۸۲/ م ب)
** جزوه اکولوژی دکتر زهتاب دانشگاه تبریز ۴۴صفحه با ۶منبع فارسی و۴منبع انگلیسی(کد۰۰۲۲/م ب)
** جزوه اکولوژی دکتر نصرالله زاده  ۳۴صفحه دستنویس +۱۱۸صفحه پاورپوینت) ۱۵۲صفحه (کد۰۰۷۶/م ب)
** جزوه اکولوژی دکترشاهی منابع(اکولوژی گیاهی دکتر جلال اسلامی دانشگاه همدان-شاندچی-جوانشیر-دکتر نیشابوری انتشارات سمت-کاویانی)(انتخابی)
** جزوه اکولوژی دکتر عادل دباغ  دانشگاه تبریز ۵۶صفحه دستنویس(کد۰۰۲۸/م ب)
** جزوه اکولوژی(دکترعادل دباغ-دکتر زهتاب-دکتر نصرالله زاده)۹۸صفحه دستنویس(کد۰۰۴۹/م ب)
** کتاب اکولوژی اردکانی انتشارات دانشگاه تهران(تهیه از کتابفروشیها) ۱۳۸۲
** کتاب اکولوژی گیاهان زراعی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد کوچکی و محلاتی  ۱۳۷۱
** کتاب مبانی اکولوژی کشاورزی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد کوچکی و خیابانی ۱۳۷۱
General Ecology

حفاظت خاك وآبخیزداری  با ضریب ۲:
- جزوه حفاظت خاك   دانشگاه تهران
- جزوه حفاظت خاک   دیباگران  ۱۶صفحه پشت ورو (کد۸/۶آ)
- جزوه جزوه آبخیزداری  دانشگاه تهران
Soil conservation - Watershed

ژئومورفولوژی با ضریب۲:
- جزوه ژئومورفولوژی 91            دانشگاه تهران
- جزوه خلاصه مباحث ژئومورفولوژی  پردازش
- جزوه ژئومورفولوژی  سنجش و دانش  سنجش از دور  ۶۸صفحه (کد۳۴/۷م ب)
- جزوه ژئومورفولوژی  منابع:عیوضی،خیام،محمودی تهران  ۳۸صفحه (کد۱۹/۸م ب)
** کتاب ژئو مورفولوژی حسن احمدی جلد2(تهیه از کتابفروشیها)

زبان عمومی و زبان تخصصی با ضریب۲:
- جزوه زبان عمومی دستنویس
- جزوه زبان عمومی تایپی
- جزوه زبان عمومی کلیه رشته ها  کد۲۱۰ (کد۰۰۱۰۴)
- جزوه زبان عمومی کلیه رشته ها پارسه
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته ها کارشناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی...سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه(کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)
** جزوه زبان عمومی(زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد)سنجش و دانش  گروه مولفین  کارشناسی ارشد ۲۷۴ صفحه (کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)

زبان تخصصی:
- جزوه زبان تخصصی مدیریت مناطق بیابانی desert

سوالات آزمون ارشد مدیریت مناطق بیابانی:
- جزوه مجموعه سوالات ژئومورفولوژی    پردازش
- جزوه تست منابع طبیعی-بیابان زدایی سال ۸۴تا۸۸  ۷۶ صفحه(کد۳۵/۱۴ م ب)
- جزوه تست منابع طبیعی-مدیریت مناطق بیابانی سال ۱۳۸۴تا۱۳۸۸ ۸۶صفحه(کد۴۳/۱۵م ب)

با آرزوی موفقیت شما در همه آزمون‌ها
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع
آزمون‌های کاردانی/کارشناسی/کار‌شناسی ارشد/دکتری/محمد آروین
بزرگ ترین ،کامل ترین و معتبرترین وبلاگ تخصصی منابع کارشناسی ارشد کشاورزی و ارشد منابع طبیعی کشور
برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی و منابع طبیعی
معتبرترین منابع ازمون كارشناسی ارشد مکانیزاسیون كشاورزی
طبقه بندی سایت: بزرگترین بانک جزوات کارشناسی ارشد علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور

منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه اهواز
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه همدان
و جزوات اساتید معتبرو معروف دانشگاههای کشور
با ویرایش جدید و آپدید شده ۱۳۹۰

محتویات بسته آموزشی رشته مکانیزاسیون کشاورزی گروه یک از چهار - جزوات مکانیزاسیون جدید تکمیل شده است و هنوز بسیاری از جزوات وارد لیست نشده است.

هر ماه جزوات جدید به لیست اضافه می‌شود و بعلت وجود رشته‌های بسیار لیست داخل سایت سریع بروز نمی‌شود، برای اطمینان و دریافت لیست جدید میتوانید با شماره‌های قید شده تماس بگیرید.


راهنمای خرید منابع و جزوات ارشد مکانیزاسیون کشاورزی ۹۱:

۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

شماره تماس خرید منابع ارشد کشاورزی ۱۳۹۱- در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود در خواست خودتان را sms  نمائید:
شماره تماس مدیریت       ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
شماره تماس خرید منابع  ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶  
شماره تماس دفتر           ۲۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸
شماره تماس خرید منابع واقع در غرب کشور ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع ارشد باغبانی-دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت؟
جواب سوال شما با چند پیامک پاسخ داده میشود:
اس ام اس 1: شماره حسابها 
اس ام اس 2: آدرس سایتها و وبلاگها
اس ام اس 3: ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما
اس ام اس 4: توضیحات اضافی و مفید

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع ارشد ۱۳۹۰:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):

بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱

لیست جزوات و منابع ارشد کشاورزی بروز شده و آپدیت را همیشه در وبلاگ www.SeniorResources.Blogfa.com و سایت منابع ارشد www.1AZ4.com مشاهده نمایید.

رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش مدیریت مناطق بیابانی برترین جزوات ارشد مدیریت مناطق بیابانی

منابع ارشدمدیریت مناطق بیابانی،منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مدیریت و همزیستی با بیابان جزوه بیابان زدایی، جزوهای مهم ارشد مدیریت مناطق بیابانی

منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی arshad.sloblag.com منابع آزمون ارشد مدیریت مناطق بیابانی

منابع کار‌شناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی - توسعه و عمران مناطق بیابانی بزرگ‌ترین بانک جزوات کار‌شناسی ارشد علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور