منابع کنکور ارشد علف های هرز >> منابع ارشد علف های هرز
منابع آزمون ارشد علفهای هرز
جزوات ارشد علف های هرز

فروش جزوات کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز (جزوات تایپی و دست نویس رشته علف های هرز)
منابع معرفی شده توسط رتبه اول کارشناسی ارشدعلف های هرز و با مشاوره نفرات برتر این رشته در دانشگاه تهران و مشهد
برترین جزوات کارشناسی ارشد کشاورزی ۹۲
جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
فرصتی طلایی به سوی کارشناسی ارشد  ۹۲
منابع معرفی شده توسط رتبه اول کارشناسی ارشد علف های هرز و با مشاوره نفرات برتر این رشته در دانشگاه تهران و مشهد
آیا میخواهید به طور تضمینی ۱۰۰٪ در آزمون ارشد موفق شوید؟

منابع ارشد مهندسی کشاورزی-شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه سراسری کد رشته ۱۳۲۶ منابع مخصوص دانشگاه سراسریمنابع وجزوات ارشد علف هرز دانشگاه سراسری شامل جزوات دانشگاه تهران ,دانشگاه سراسری/دولتی دانشگاههای تهران و کشور میباشد.
منابع ارشد مهندسی کشاورزی-شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسلامی کد رشته ۵۰۶۱۶  منابع مخصوص دانشگاه ازاد
منابع وجزوات ارشد علف هرز دانشگاه آزاد شامل جزوات دانشگاه آزاد تهران و علوم تحقیقات تهران ,دانشگاههای آزاد تهران و کشور میباشد.
دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد آزاد ۱۳۹۰:
دانشگاه اراک, دانشگاه آزاد بیرجند, دانشگاه آزاد تاکستان, دانشگاه آزاد تبریز, دانشگاه آزاد شوشتر, دانشگاه علوم تحقیقات, دانشگاه آزاد ازاد فسا, دانشگاه آزاد قائم شهر, دانشگاه آزاد مشهد پذیرش از ۱۰۲ تا ۲۰۴ نفر

توجه, توجه : منابع کارشناسی ارشد آزاد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز (منابع مخصوص ارشد آزاد علف های هرز مباشد), منابع کارشناسی ارشد سراسری علفهای هرز (منابع مخصوص ارشد دولتی علفهای هرز مباشد), منابع دکترای نیمه متمرکز علف های هرز موجود است. میتوانید خرید نمایید.
خریدی آسان و مطمئن با پی اچ دی آزمون (تاسیس  ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۴)
برترین و بهترین منابع ارشد و دکترا را از ما بخواهید. همراه شما تا آزمون

بسته اول: محتویات بسته آموزشی جزوات رشته شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز:
منابع ارشد مهندسی کشاورزی-شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کد رشته ۱۳۲۶
منابع ارشد علف های هرز - جزوات زمستان سال 90  و بهار،تابستان،پاییز 91
۱- سری اول جزوات دستنویس و تایپی, منابع کارشناسی ارشد علفهای هرز:
جزوات گیاهشناسی  باضریب ۲:
۱- جزوه گیاه شناسی    ۶۰۸ صفحه دارای ۱۱  کد :( ۳۰۴/۱ب) بخش شامل:
ریخت شناسی اندامهای رویشی و زایشی  دکتر شهریار سعیدی
مورفولوژی                    دکتر شهریار سعیدی
اصول رده بندی گیاهی   شهریار سعیدی
سیستماتیک گیاهی     دکتر وزوایی       دانشگاه تهران
سیستماتیک گیاهی     دکتر شهریار سعیدی
سیستماتیک گیاهی     دکتر اکبر حجت جلالی
خلاصه نویسی و سیستماتیک و موفولوژیک و تصاویر کمکی و مفید
** جزوه گیاهشناسی ۲و۱    دکتر ناظری   دانشگاه تهران  ۱۲۴صفحه دستنویس  (کد:۰۰۶۲/ب)
** جزوه گیاهشناسی عمومی  خانم دکتر روح انگیز نادری دانشگاه تهران ۱۵۲صفحه تایپ (کد:۰۰۷۶/ ب)
** جزوه گیاهشناسی ۲و۱ دکتر ناظری   دانشگاه تهران      ۶۲صفحه  دستنویس(انتخابی)
** جزوه سیستماتیک گیاهان زراعی و زینتی   محمد صانعی شریعت پناهی  ۱۲۳صفحه (کد:۰۰۶۱/ب)
** جزوه سیستماتیک گیاهی  مهندس بقایی   دانشگاه تهران   ۱۲۱صفحه (کد:۰۰۶۱/ب)
** جزوه گیاهشناسی عمومی  خانم دکتر روح انگیز نادری   دانشگاه تهران  ۷۶ص تایپ
** کتاب تست  آناتومی و مورفولوژی صداقت حور انتشارات دیباگران

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای) جزواتی که ستاره دار هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میکنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم.
جزوات با رنگ آبی (جزواتی که شماره گذاری شده اند) جزوات بسته آموزشی گروه کشاورز تنها میباشد.که همگی قابل گلچین کردن میباشند.(میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).

جزوات اصول زراعت  با ضریب ۳:
۲- جزوه مبانی زراعت عمومی  کتاب داریوش مظاهری و دکتر ناصر حسینی  ۳۲۰ صفحه  (کد۱۶۰/۲ع)
۳- جزوه زراعت عمومی    دکتر نظامی مشهد  ۱۲۴ صفحه (کد۶۲/۳ع)
۴- جزوه زراعت عمومی    فیروز مخترع دانشگاه تهران   ۹۶ صفحه (کد ۴۸/۴ع)
۵- جزوه زراعت غلات       دکتر عادل دباغ  دانشگاه تبریز   ۶۰ صفحه (کد۳۰/۵ع)
۶- جزوه زراعت عمومی    مجتبی میراب زاده  مجتبی میراب زاده   ۱۵۰صفحه تایپ (کد۷۵/۶ع)
۷- جزوه غلات (تولید غلات) خواجه پور دانشگاه اصفهان   ۹۰ صفحه (کد۴۵/۷ع)
** جزوه زراعت پارسه قسمت زراعت عمومی و دیمکاری  134 صفحه تایپ  منابع استفاده شده در این جزوه:زراعت خدابنده, زراعت نباتات صنعتی تبریز, دیمکاری اصفهان, زراعت غلات خواجه پور اصفهان, زراعت غلات محصل راشد محصل و عوض کوچکی مشهد و...کلا 16 منبع
** جزوه زراعت عمومی دکتر نصیری   ۶۸ صفحه (کد ۰۰۳۴/ع)
** جزوه زراعت             استاد محمد آبادی       ۵۴صفحه (کد۰۰۲۷/ع)
** جزوه زراعت  عمومی   استاد سماک  دانشگاه گیلان   ۳۲صفحه  (کد۰۰۱۶/ع)
** کتاب مبانی زراعت   دکتر خواجه پور
** جزوه زراعت عمومی  ۷۳صفحه پشت ورو    خلاصه مباحث و تست  سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸  برای نوشتنش از ۱۱ منبع خیلی مهم اساتید و دانشگاهها استفاده شده است.  کدجزوه ۷۳-ج
** جزوه زراعت غلات   ۵۸ صفحه  خلاصه مباحث و تست  سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸. برای نوشتنش از ۱۱ منبع خیلی مهم اساتید و دانشگاهها استفاده شده است.  کد جزوه ۵۸-ج
** جزوه دیمکاری - دیم  ۴۰ صفحه  خلاصه مباحث و تست  سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸. برای نوشتنش از ۱۱ منبع خیلی مهم اساتید و دانشگاهها استفاده شده است.    کد جزوه ۴۰-ج
** جزوه زراعت نباتات صنعتی    ۵۶ صفحه  خلاصه مباحث و تست  سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸  برای نوشتنش از ۱۱ منبع خیلی مهم اساتید و دانشگاهها استفاده شده است.  کد۵۶-ج
** جزوه زراعت گیاهان علوفه ای  ۲۲ صفحه  خلاصه مباحث و تست  سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ . برای نوشتنش از ۱۱ منبع خیلی مهم اساتید و دانشگاهها استفاده شده است.   کد ۲۲-ج

جزوات اصول باغبانی  ضریب ۳:
۸- جزوه اصول باغبانی، کتاب اصول باغبانی ۴ استاد  دانشگاه دولتی شیراز  دکتر مرتضی خوشخوی و.. ۵۹۸صفحه کد۲۹۹
۹- جزوه اصول باغبانی    ۳۸ صفحه دستنویس  (کد۱۹/۹ع)
۱۰- جزوه گلکاری  دکتر خانم روح انگیز نادری + گلکاری زینتی   ۱۷ صفحه تایپ + باغبانی عمومی   دانشگاه تهران + نام علمی و عمومی نباتات باغبانی بر اساس تیره گیاهی،میوه ها وسبزیها،گیاهان زینتی مهندس مرادی نژاد  بیرجند  ۱۰صفحه  ۲۴۸صفحه(کد:۱۲۴/۱۰ب)
۱۱- جزوه سبزیکاری عمومی  دکتر عبدالکریم کاشی  دانشگاه تهران   ۶۲ صفحه  (کد۳۱/۱۱ع)
۱۲- جزوه سبزی و بذرگیری  استاد قهساره و قاسمی   ۲۴ صفحه  (کد۱۲/۱۲ع)
۱۳- جزوه روشهای کلی ازدیاد  نباتات      ۳۸ صفحه  (کد۱۹/۱۳ع)
۱۴- جزوه میوه کاری ارشادی   دانشگاه بوعلی همدان  ۳میوه همدان (میوه معتدله ، گرمسیری و نیمه گرمسیری،دانه ریز) ۱۶۰صفحه (کد۸۰/۱۴ع)
** جزوه باغبانی عمومی و اصول باغبانی (تاسیسات باغبانی و گلخانه ها)  دکتر زکی زاده  دانشگاه گیلان نیمسال ۱۳۸۹-۱۳۸۸   ۷۸صفحه تایپ (کد ۰۰۳۹/ع)
** جزوه باغبانی عمومی   دکتر روح انگیز نادری  124 صفحه  منابع این کتاب:گلکاری دکتر احمد خلیقی،اصول باغبانی  شیراز دکتر مرتضی خوشخویی،ازدیاد نباتات دکتر مرتضی خوشخوی شیراز،طراحی باغ و پارک جمشید حکمتی  دانشگاه تهران،جزوه کلاسی خانم دکتر روح انگیز نادری دانشکده باغبانی و گیاهپزشکی دانشگاه تهران و 3 عدد منبع خارجی.

جزوات اصول مبارزه با آفات و بیماریهای  گیاهی  ضریب ۲:
۱۵- جزوه اصول مبارزه با آفات و بیماری ها   دکتر سراج و دکتر فرخی نژاد  ۱۵۴صفحه (کد۷۷/۱۵ع)
۱۶- جزوه اصول مبارزه با بیماری ها  دکتر شریفی    ۶۴ صفحه (کد۳۲/۱۶ع)
۱۷- جزوه اصول کنترل بیماری های گیاهی  ۳۹ صفحه  (کد۳۹/۱۷ع)
۱۸- جزوه آفات مهم درختان میوه   دکتر سراج     ۱۱۴صفحه تایپ (کد۵۷/۱۸ع)
۱۹- جزوه آفات مهم گیاهان زراعی  دکتر سراج     ۵۶صفحه  (کد۲۸/۱۹ع)
** جزوه اصول مبارزه با بیماریها  دکتر فرخی نژاد اهواز     تایپ  ۵۲صفحه  (انتخابی)
** جزوه اصول کنترل آفات   ۷۰ صفحه  (کد۰۰۳۵/ع) (انتخابی)
** جزوه مبارزه با آفات    ۱۶۶صفحه تایپ (کد۰۰۸۳/ع)   (انتخابی)
** جزوه سم شناسی و اصول مبارزه با بیماری های گیاهی خلاصه مطالب+تست ۲۴صفحه کد۱۲-پ
** جزوه سم شناسی و اصول مبارزه با آفات  خلاصه مطالب+تست ۲۴صفحه کد۱۲-پ
** جزوه آفات و بیماریهای گیاهی تست پاسخ تشریحی   ۸۲صفحه (کد۰۰۴۱/ع)
** جزوه آفات درختان میوه  دکتر صحراگرد دانشگاه گیلان  ۳۰صفحه (کد۰۰۱۶/ع)
** کتاب اصول کنترل آفات   دکتر علی اصغر سراج   ۵۶۶ صفحه  (کد۰۰۲۸۳/ع)
** کتاب شناخت و اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی   پوران پژوهش  کد ۹۴ (انتخابی)
** کتاب اصول مبارزه با بیماری های گیاهی دکتر آهومنش  ( از کتابفروشی ها)

جزوات علفهای هرز  و کنترل آنها  ضریب ۲:
۲۰- جزوه علف هرز دکترعلیزاده   دانشگاه تهران  ۴۶صفحه (کد۲۳/۲۰ع)
۲۱- جزوه علف هرز رسولزاده  دست نویس تهران ۴۰صفحه (کد۲۰/۲۱ع)
۲۲- جزوه علفهای هرز رایج در ایران و اسامی و اطلاعات  ۵۲ صفحه(کد۲۶/۲۲ع)
۲۳- جزوه علف های هرز و کنترل انها  دکتر محمد حسن راشد ۱۷۰ صفحه(کد۸۵/۲۳ع)
۲۴- جزوه علفهای هرز و کنترل آنها دکتر باغستانی  د.تهران-ابوریحان  ۱۰۸صفحه دستنویس(کد۵۴/۲۴ع)
۲۵- جزوه علفهای هرز وکنترل آنها (اکولوژی-بیولوژی-و رده بندی علفهای هرز مزارع باغاتو مراتع )سعید رسولزاده  دانشگاه تهران  ۷۶صفحه (کد۳۸/۲۵ع)
۲۶- جزوه کنترل شیمیایی   علفهای هرز   ۱۱۰صفحه(کد۵۵/۲۶ع)
۲۷- جزوه علف کش ها و شناخت و کاربرد  منصور سهرابی  ۱۲۸صفحه (کد۶۴/۲۷ع)
۲۸- جزوه خلاصه مطالب رشته علفهای هرز احمد زارع   ۹۲ صفحه دست نویس (کد۴۶/۲۸ع)
** جزوه علفهای هرز دکتر روزرخ  دستنویس و تایپی  ۱۶۲ صفحه  منابع استفاده شده برای این جزوه:علفهای هرز و کنترل آنها دکتر راشد محصل-رحیمیان-بنایان مشهد-اصول وروشهای علفهای هرز  ترجمه دکتر حسین غدیری شیراز-اکولوزی علفهای هرز ترجمه دکتر کوچکی و همکاران مشهد-علفکشها و فیزیولوژی گیاهی  ترجمه دکتر فتحی و ارجمند مشهد-مدیریت علمی علفهای هرز دکتر محمد حسین راشد محصل و وفا بخش مشهد-فیزیولوژی علفهای هرز دکتر جعفر اصغری و همکاران گیلان-علفهای هرز و مدیریت انها  مهندس بهرام میرشکاری تبریز و...
** جزوه علف های هرز مهندس سازواری      ۵۸ صفحه (کد۰۰۵۸/ع)
** کتاب  علفهای هرز    دکتر غدیری  ( تهیه از کتابفروشی ها)

جزوات سم شناسی:
۲۹- جزوه سم شناسی  قارچ کش   ۳۷صفحه (کد۳۷/۲۹ع)
۳۰- جزوه سم شناسی  آفت کش   دانشگاه اهواز ۲۰۴ صفحه (کد۱۰۲/۳۰ع)
۳۱- جزوه سم شناسی  بهرام شریف نبی  دانشگاه اصفهان  ۱۱۴ صفحه (کد۵۷/۳۱ع)
** جزوه سم شناسی   خلیل طالبی   حشره کش-کنه کش  ۱۰۶ صفحه (کد۰۰۵۳/ع)
** جزوه سم شناسی  دکتر حجازی  آفت کش-قارچ کش دانشگاه تبریز ۵۴ صفحه(کد۰۰۲۷/ع)
** جزوه سم شناسی    قارچ کش        ۱۰۰ صفحه (کد۰۰۵۰/ع)
** جزوه سم شناسی    دکتر سعید عباسی  دانشگاه رازی   قارچ کشها-کنترل شیمیایی بیماریهای گیاهی    ۹۰ صفحه  (کد۰۰۴۵/ع)
** جزوه چکیده اصول سم شناسی کشاورزی جزوه سم شناسی دانشگاه زابل  احسان رخشانی +کتاب سم شناسی  دکتر طالبی (دارای کلیات،حشره کش،آفت کش،حشره کش معدنی،ترکیبات،ترکیبات حشره کش)  ۸۰صفحه پشت ورو (کد۰۰۸۰/ع)
** جزوه سم شناسی دکتر محمد قدمیاری    گروه گیاهپزشکی دانشگاه گیلان  ۹۰صفحه تایپ (کد۰۰۴۵/ع)
 
تست کارشناسی ارشد علفهای هرز:
۳۲- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز - سرفصلها: زبان تخصصی,  عمومی, اصول زراعت, اصول باغبانی, علف های هرز -سال سوال های سراسری : ۷۸-۸۴  و سال سوال های آزاد : ۸۳-۸۴   دارای ۱۵۰۰تست  ۳۹۸صفحه(کد۱۹۹/۳۲ع)
۳۳- نمونه سوالات آزمون ارشد علف هرز سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ با پاسخ کلیدی    ۱۱۸ صفحه (کد۵۸/۳۳ع)
** سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد سال ۱۳۸۵ و سال ۱۳۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی بدون کلید   ۳۲صفحه (کد۰۰۱۶/ع)
** نمونه سوالات آزمون ارشد علف های هرز دانشگاه آزاد از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰
** تست سراسری سال ۱۳۸۷ شناخت و اصول مبارزه با آفات  و بیماری گیاهی  ۸ صفحه (کد۰۰۴/ع)
** نمونه سوالات ارشد ۱۳۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی علفهای هرز

زبان عمومی و زبان تخصصی انگلیسی رشته علف های هرز  ضریب ۲:
۳۴- پرسش های مشترک رشته های کشاورزی و منابع طبیعی  سالهای ۱۳۷۷,۱۳۷۶,۱۳۷۵  با پاسخ ۲۴ صفحه  (کد۱۲/۳۴ع)
-  کتاب زبان تخصصی علف های هرز
- جزوه زبان عمومی تایپی
- جزوه زبان عمومی شماره ۲ بصورت تایپ
- جزوه زبان عمومی شماره ۳ بصورت تایپ
- سوالات زبان عمومی
- جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها پردازش ۲۱۰صفحه (کد۱۰۴/۳جنگل)
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها کار‌شناسی ارشد سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه (کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)
** جزوه تست‌های ریاضی عمومی سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲ صفحه (کد ۰۰۱۳۱/ریاضی عمومی)
** جزوه زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌های کار‌شناسی ارشد) سنجش و دانش گروه
مولفین کار‌شناسی ارشد ۲۷۴ صفحه (کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)
خرید منابع ارشد مبارزه با علفهای هرز

توجه، توجه، توجه، توجه، داوطلب گرامی شما میتوایند بسته آموزشی را کامل/یا گلچین کنید/یا از ۸ مورد سری مجموعه علفهای هرز (که در این صفحه قید شده) گلچین انجام بدید، انتخاب نمایید بعد خرید کنید. قیمتهای جزوات و بسته ها با انتخاب شما فرق خواهد کرد.

- خرید کل مجموعه منابع جزوات تایپی و دست نویس کار‌شناسی ارشد مبارزه با علف های هرز 
قیمت جزوات بسته اول برای دریافت حضوری ۱۸۰۰۰۰ تومان  (۳۸ جزوه)
قیمت جزوات بسته اول دریافت با هزینه پست سفارشی ۱۹۵۰۰۰تومان (تحویل ۷ تا ۱۰روز) تعداد ۳۸جزوه،    ارسال منابع با پست پیشتاز ۲۰۰۰۰۰ تومان

 

بسته شماره ۲
این بسته دارای جزوات ضروری و گلچینی از بسته اول:
جزوات زمستان سال ۱۳۸۹ و بهار،تابستان،پاییز ۱۳۹۰
۲- بسته دوم منابع کنکور کار‌شناسی ارشد علف هرز: منابع کنکور کارشناسی ارشد علف های هرز
- گیاه شناسی ضریب 2
جزوه گیاهشناسی 1  جزوه دکتر  ناظری دانشگاه تهران
جزوه گیاهشناسی 1  جزوه دکتر ناهید حریری دانشگاه تهران- ابوریحان
جزوه گیاهشناسی2   جزوه دکتر ناظری دانشگاه تهران
جزوه گیاهشناسی 2  جزوه دکتر صانعی شریعت پناهی دانشگاه تهران
** کتاب تست  آناتومی و مورفولوژی صداقت حور انتشارات دیباگران
** کتاب تست سیستماتیک دکتر صداقت حور انتشارات دیباگران

- علف های هرز ضریب 2
جزوه علف های هرز  دکتر علیزاده دانشگاه تهران
جزوه علف های هرز  دکتر باغستانی و اسکندر زند دانشگاه تهران-دانشگاه ابوریحان
جزوه علف های هرز  دکتر محمد حسن راشد محصل دانشگاه فردوسی مشهد
جزوه علف های هرز  رسولزاده دانشگاه تهران
** كتاب علف های هرز  دكتر غدیریان

- اصول مبارزه با آفات و بیماری ها ضریب 2
جزوه اصول مبارزه با آفات دکتر رسولی دانشگاه تهران
جزوه اصول مبارزه با آفات سراج دانشگاه چمران   اهواز
جزوه مبارزه مقدماتی با آفات دکتر عبادی صنعتی اصفهان
جزوه اصول مبارزه با بیماری های گیاهی دکتر احمد زاده دانشگاه تهران
جزوه اصول مبارزه با بیماری های دکتر شریفی دانشگاه تهران
اصول مبارزه با بیماری ها علیزاده ( خلاصه روستایی و آهو منش )
** تست اصول مبارزه با آفات و بیماری ها انتشارات پوران پژوهش

- اصول باغبانی ضریب 3
جزوه گل کاری دکتر نادری دانشگاه تهران
جزوه سبزی کاری دکتر دلشاد دانشگاه تهران
جزوه میوه کاری ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
جزوه باغبانی عمومی دكتر نادری
** کتاب اصول باغبانی خوشخوی

- اصول زراعت ضریب 3
جزوه زراعت ( غلات- صنعتی- علوفه)
جزوه اصول زراعت دكتر  ناصر علوی دانشگاه باهنر كرمان ( خلاصه خواجه پور )
** کتاب اصول و مبانی زراعت مظاهری و مجنون حسینی
** کتاب مبانی زراعت خواجه پور

نمونه سوالات و مجموعه سوالات ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز:
دفترچه سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه
** سوالات آزمون ارشد علف های هرز از اولین آزمون تا آخرین آزمون
** تست زراعت دیباگران حسن حیدری

توجه :جزوات با رنگ سبز-ستاره دار‌ها جزوات انتخابی (سلیقه‌ای) هستند و شما در صورت نیاز آن‌ها را انتخاب می‌کنید. بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته‌ایم را جزء منابع آزمون ارشد می‌دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده‌ایم.
- جزوات با رنگ آبی جزوات بسته آموزشی گروه یک از چهار می‌باشد. که همگی قابل گلچین کردن می‌باشند. (می‌توایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).

قیمت جزوات بسته دوم  برای دریافت حضوری ۷۰۰۰۰ تومان
قیمت جزوات بسته دوم برای دریافت با هزینه پست سفارشی ۷۵۰۰۰ تومان (تحویل ۷ تا ۱۰روز)
ارسال با پست پیشتاز۸۵۰۰۰ تومان در صورت درخواست مشتری 

- موارد زیر نیز همراه بسته شماره ۱ و ۲ برای خریداران ارسال می‌گردد:
نام محل و ظرفیت پذیرش ارشد سال ۱۳۹۰
دفترچه سوالات آزمون کارشناسی۱۳۹۰ با پاسخ نامه
اساتید مجرب برای تدریس خصوصی دروس فوق برای آزمون ارشد علفهای هرز
آشنایی با دروس مقطع کار‌شناسی ارشد کشاورزی علف های هرز دانشگاه ازاد و سراسری

- منابع معرفی شده با همفکری جمع کثیری از رتبه‌های بر‌تر سال‌های گذشته، دانشجویان در حال تحصیل، دانشجویانی که در کنکور قبول شده‌اند، مشاوره با اساتید، جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار رشته علفهای هرز از دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی بر‌تر کشور تهیه شده است.

- جزوات ۲ ستاره (سبز رنگ) جزء جزوات و کتب انتخابی می‌باشند. و برای خریداران در بسته اصلی ارسال نمی‌گردد. ولی شما می‌توانید آن‌ها را نیز علاوه بر بسته اصلی خریداری نمایید.
- برای خرید پستی کتاب‌های مورد نیاز رشته کشاورزی زراعت با شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸ تماس حاصل فرمایید (در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه می‌شود درخواست خود را sms نمائید.)
نحوه دریافت جزوات در سایت مشخص شده است.

خبر ویژه: قرار گرفتن جزوات جدید بر روی سایت:
جزوات جدیدی به این مجموعه اضافه شده است و به علت وجود رشته‌های متعدد در حال حاضر قادر به درج اسامی جزوات جدید بر روی سایت منابع ارشد نیستیم. همچنین جزوات جدیدی که در سایت ثبت نشده‌اند نیز در بسته اصلی شماره یک ارسال می‌گردند. برای اطلاع از این جزوات جدید تماس بگیرید.
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات ارشد دکتری 
۹۲

آدرس ثابت این مطلب:
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2059.aspx
http://alonefarmer.com/post-2059.aspx
http://www.1az4.com/post-2059.aspx  سایت منابع ارشد دکتری
http://alonefarmer.ir/post-2059.aspx

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد علف های هرز دانشگاه آزاد (مخصوص دانشگاه آزاد)
۳- جزوات دانشگاه آزاد زراعت، جزوه های دانشگاه آزاد ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز:
خرید منابع دانشگاه آزاد ارشد علفهای هرز حضوری ۲۲۰۰۰۰ تومان
خرید با پست سفارشی ۲۳۰۰۰۰ تومان ( تحویل ۷ تا ۱۰ روز )
ارسال با پست پیشتاز ۲۴۸۰۰۰ تومان در صورت درخواست مشتری
کتابها را نیز می توانید خرید نمایید- تماس با شماره 09189184598

 

۴- بسته چهارم :  نمونه سوال دکتری نیمه متمرکز ۱۳۹۰ (در بهار ۱۳۹۰ برگذار شد) موجود است.شامل سوالات زبان انگلیسی+سوالات استعداد تحصیلی+سوالات مواد امتحانی تخصصی  + جزوات و منابع دکتری نیمه متمرکز دولتی علفهای هرز موجود است.

۵- بسته پنجم : نمونه سوال دکتری علفهای هرز دانشگاه ازاد اسلامی از اولین آزمون تا آخرین آزمون  + جزوات و منابع دکتری مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات 

۶- بسته ششم: جزوات دیگر و جزوات دانشگاهی شناسایی و مبارره با علفهای هرز:
** کتاب معرفی علفهای هرز  گونه های متداول علف هرز چمن در زیست شناسی و روشهای  مبارزه  فضای سبز تهران  ۶۶صفحه (کد۰۰۳۳/ع کتاب)

۷- بسته هفتم:  سی دی های آموزشی مبارزه با علفهای هرز weed plant

۸- بسته هشتم: تهیه و فروش نمونه های انواع بیماری های گیاهی و قارچی-زراعی-باغی-مرتعی-جنگلی و تهیه و فروش انواع نمونه های گیاهی-زراعی-باغی-مرتعی-جنگلی

راهنمای خرید برترین منابع و جزوات ارشد علف های هرز:
۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
   تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  1az4.com[at]gmail.com
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را sms نمائید.

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون ارشد سازه های آبی-دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت-1az4.com  (حتما آخر پیامک 1az4.com را بنویسید).
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

نحوه خرید جزوات و منابع ارشد علف های هرز:
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب‌هایی که در زیر قید شده بنام مهندس آروین واریز می‌کنید و بعد از واریزی تماس می‌گیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه‌ای که واریز کرده‌اید و آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام می‌کنید و جزوات طبق اولویت واریز ارسال می‌شود. از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت پست پیشتاز ۴ تا ۵ روز و پست سفارشی ۷ تا ۱۰ روز.

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع ارشد ۹۲:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱
فروش جزوات ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، منابع کنکور ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، آزمون کار‌شناسی ارشد علفهای هرز، بر‌ترین جزوات ارشد علفهای هرز، بهترین منابع ارشد علف هرز، خرید جزوه علف های هرز، بهترین جزوات ارشد علف های هرز، جزوات اساتید طراح سوال رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، منابع، کنکور، آزمون، کار‌شناسی ارشد، ارشد، علف های هرز ۱۳۹۱

توصیه‌های مهم عملکرد بهتر در امتحان‌های تستی و تشریحی (کلیک نمایید)
نحوه خرید منابع و جزوات سایت (کلیک نمایید)
میزان تخفیف برای بسته‌های آموزشی سایت (کلیک نمایید)
نحوه ارسال جزوات رایگان سایت منابع ارشد دکتری (کلیک نمایید)
سایت فروش انواع حشرات (کلیک نمایید)
منابع دکتری نیمه متمرکز رشته علفهای هرز
مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری  www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی   www.1az4.com


> جزوات علف های هرز ارشد و دکتری علفهای هرز (لیست در بخش دکتری) هر سال بروز رسانی می‌شوند.
> هر ۶ ماه جزوه جدیدی به لیست جزوات ارشد علف های هرز اضافه می‌شود.
> هر بار که جزوات بروزرسانی می‌شود لیست تهیه شده, اسامی اساتید, کتب مهم از دانشجویان در حال تحصیل و دانشجویان پشت کنکورارشد, دانشجویان بر‌تر کنکور و بخصوص اساتید این رشته پرسیده می‌شود و بعد از تحقیق و بررسی جزوات تهیه شده و در اختیار شما قرار داده می‌شوند.
> جزوات بصورت تایپ و دستنویس تهیه می‌شوند, گاهی اوقات جزوات ناخوانا هستند, گروه یک از چهار اینگونه جزوات را بعد از تایپ و ویرایش به دانشجویان ارائه می‌دهد.
> گروه یک از چهار شبانه روز در حال فعالیت و تهیه و ویرایش جزوات ارشد رشته‌های مهندسی کشاورزی و مهندسی منابع طبیعی هستند تا شمای دانشجو, داوطلبین کنکور ارشد و دکتری, اساتید دانشگاه‌ها و موسسات, با خیال راحت و اطمینان جزوه مورد نظرتان را با کیفیت و خوانا تهیه نمایید.
> گروه یک از چهار که سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نموند در سالهای آغازین با دو رشته علوم باغبانی و علوم صنایع غذایی متشکل از ۲نفر و ۶نفر غیر مستقیم که گروه را تشکیل می‌دادند با اسم گروه کشاورز تنها تا سال ۱۳۸۹جزء گروه فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (فروش جزوه ارشد, اخبار کنکور‌ها, همایش‌ها, مقالات علمی و تخصصی کشاورزی..) بودند که در سال ۱۲/۰۸/۱۳۸۵ در همایش وبلاگنویسان بخش کشاورزی در تهران با حضور جمع کثیری از وبلاگنویسان و مدیران محترم سازمان نظام مهندسی کل کشور, از جناب آقای مهندس رمضان‌نژاد ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران لوح تقدیر دریافت نمود. ودر سال ۱۳۸۹ به اسم گروه یک از چهار تغییر نام داد و تا الان با ۶نفر مستقیم, ۸نفر غیر مستقیم در بخش کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت می‌نماید.

رشته مهندسی کشاورزی-شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

منابع ارشد علف های هرز منابع آزمون ارشد علفهای هرز

فروش جزوات کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز(جزوات تایپی و دست نویس)، منابع کارشناسی ارشد علف های هرز منابع معرفی شده توسط رتبه اول کارشناسی ارشدعلف های هرز و با مشاوره نفرات برتر این رشته در دانشگاه تهران و مشهد

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرز نمونه سوالات کارشناسی ارشد سراسری, ارشد آزاد, ارشد وزارت بهداشت, ارشد فراگیر پیام نور

لیست جزوات و منابع ارشد کشاورزی بروز شده و آپدیت را همیشه در وبلاگ www.SeniorResources.Blogfa.com و سایت منابع ارشد www.1AZ4.com مشاهده نمایید.

فروش مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کلیه رشته های کشاورزی

امیدواریم مطالعه این مجموعه ارزشمند باعث افزایش دانش کشاورزی شما در زمینه مهندسی کشاورزی گردد و بکارگیری نتایج حاصل از آن منجر به بهبود کیفیت کشاورزی و بهینه سازی فعالیت های وابسته به کشاورزی درکشور گردد.