بسته اول: منابع آزمون دکتری صنایع غذایی - جزوات دکترای صنایع غذایی - منابع دکتری نیمه متمرکز صنایع غذایی - منابع کنکور دکتری سراسری صنایع غذایی

منابع آزمون نیمه متمرکز دکتری صنایع غذایی سال ۹۱
منابع و جزوات دکتری مجموعه علوم و صنایع غذایی
منابع آزمون دکتری مجموعه صنایع غذایی
فروش جزوات و منابع مخصوص دکترای نیمه متمرکز دانشگاه سراسری با توجه به تجربیات اولین آزمون دکتری نیمه متمرکز و مواد امتحانی رشته‌های فوق، اطلاعات کسب شده از اساتید طراح سوال و مهم رشته‌ها مختلف، مسولین، کار‌شناسان، دانشجویان قبول شده در آزمون دکترای ۹۰

منابع دکتری مجموعه علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی 2412
منابع دکتری مجموعه علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی - بهداشت مواد غذایی - بیوتکنولوژی مواد غذایی 2413
منابع دکتری مجموعه علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی 2414
منابع دکتری مجموعه علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی 2415

بسته اول منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی کد ۲۴۱۲

دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی کد ۲۴۱۲
منابع آزمون دکترای مجموعه علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
منابع آزمون دکترای صنایع غذایی
منابع آزمون دکتری تکنولوژی مواد غذایی
منابع آزمون دکتری صنایع غذایی - منابع آزمون نیمه متمرکز دکتری صنایع غذایی - جزوه های دکتری صنایع غذایی - برترین جزوات دکتری صنایع غذایی ۹۱

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:
رشته علوم و صنایع غذایی
رشته صنایع فرآوردههای کشاورزی
رشته صنایع کشاورزی
رشته بهداشت و کنترل کیفی

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۱ رشته محیط زیست-محیط زیست-آلودگی های محیط زیست نیمه متمرکز:
۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی
جزوه زبان تافل
جزوه سوالات تافل
   
۲- استعداد تحصیلی با ضریب ۱:
جزوه استعداد تحصیلی
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، اصول مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی، کنترل کیفیت مواد غذایی)
جزوه شیمی مواد غذایی
جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی
جزوه اصول مهندسی صنایع غذایی
جزوه تکنولوژی مواد غذایی
جزوه کنترل کیفیت مواد غذایی

۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (شیمی مواد غذایی تکمیلی، میکروبیولوژی صنعتی مواد غذایی، خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی)
جزوه شیمی مواد غذایی تکمیلی
جزوه میکروبیولوژی صنعتی مواد غذایی
جزوه خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی

* یادآوری مهّم:
۱- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب ۲ است
۲- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب ۱ است.
۳- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است.

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است (قسمت پایین صفحه را نیز مطالعه نمایید)

بسته دوم منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی - بهداشت مواد غذایی - بیوتکنولوژی مواد غذایی کد ۲۴۱۳

دکترای سراسری مجموعه علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی - بهداشت مواد غذایی - بیوتکنولوژی مواد غذایی کد ۲۴۱۳
منابع آزمون دکترای مجموعه علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی
منابع آزمون دکترای بهداشت مواد غذایی
منابع آزمون دکترای بیوتکنولوژی مواد غذایی
منابع آزمون دکترای میکروبیولوژی مواد غذایی
منابع آزمون دکترای کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۱
منابع ازمون دکتری ۹۱ - جزوات دکتری صنایع غذایی - جزوات دکتری میکروبیولوژی صنایع غذایی - جزوه های دکتری ۹۱ - دکتری نیمه متمرکز سراسری صنایع غذایی

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:
رشته علوم و صنایع غذایی
رشته صنایع فرآوردههای کشاورزی
رشته صنایع کشاورزی
رشته بهداشت و کنترل کیفی

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۱ رشته محیط زیست-محیط زیست-بوم شنای و مدیریت حیات وحش نیمه متمرکز:
۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی
جزوه زبان تافل
جزوه سوالات تافل
   
۲- جزوه استعداد تحصیلی با ضریب۱
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (میکروبیولوژی مواد غذای، شیمی مواد غذایی، اصول مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی)
جزوه میکروبیولوژی مواد غذای
جزوه شیمی مواد غذایی
جزوه اصول مهندسی صنایع غذایی
جزوه تکنولوژی مواد غذایی

۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (فرایند مواد غذایی تکمیلی، میکروبیولوژی مواد غذایی تکمیلی، میکروبیولوژی صنعتی، بیولوژی ملکولی میکروارگانیزمها)
جزوه فرایند مواد غذایی تکمیلی
جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی تکمیلی
جزوه میکروبیولوژی صنعتی
جزوه بیولوژی ملکولی میکروارگانیزمها

* یادآوری مهّم:
۱- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب ۲ است
۲- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب ۱ است.
۳- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است.

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است (قسمت پایین صفحه را نیز مطالعه نمایید)

بسته سوم منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی کد ۲۴۱۴

دکترای نیمه متمرکز مجموعه علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی کد ۲۴۱۴
منابع آزمون دکترای مجموعه علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی
منابع آزمون دکترای شیمی مواد غذایی
منابع آزمون نیمه متمرکز دکتری شیمی مواد غذایی - جزوات دکتری سراسری شیمی مواد غذایی - جزوات دکتری دولتی صنایع غذایی - منابع دکتری ملی صنایع غذایی

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:
رشته علوم و صنایع غذایی
رشته صنایع فرآوردههای کشاورزی
رشته صنایع کشاورزی
رشته بهداشت و کنترل کیفی

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۱ رشته محیط زیست-محیط زیست-بوم شنای و مدیریت حیات وحش نیمه متمرکز:
۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی
جزوه زبان تافل
جزوه سوالات تافل
   
۲- جزوه استعداد تحصیلی با ضریب۱
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (میکروبیولوژی مواد غذای، شیمی مواد غذایی، اصول مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی)
جزوه میکروبیولوژی مواد غذای
جزوه شیمی مواد غذایی
جزوه اصول مهندسی صنایع غذایی
جزوه تکنولوژی مواد غذایی

۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (شیمی مواد غذایی تکمیلی، فرایند مواد غذایی تکمیلی، روشهای نوین آزمایشگاهی)
جزوه شیمی مواد غذایی تکمیلی
جزوه فرایند مواد غذایی تکمیلی
جزوه روشهای نوین آزمایشگاهی

* یادآوری مهّم:
۱- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب ۲ است
۲- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب ۱ است.
۳- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است.

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است (قسمت پایین صفحه را نیز مطالعه نمایید)

بسته چهارم منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی کد ۲۴۱۵

دکترای نیمه متمرکز مجموعه علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی کد ۲۴۱۵
منابع آزمون دکترای مجموعه علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
منابع آزمون دکترای مهندسی صنایع غذایی
منابع آزمون دکترای کشاورزی صنایع غذایی
منابع دکتری نیمه متمرکز دکتری مهندسی صنایع غذایی - جزوات دکتری سراسری مهندسی صنایع غذایی - منابع  دکتری ملی صنایع غذایی

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:
رشته علوم و صنایع غذایی
رشته صنایع فرآوردههای کشاورزی
رشته صنایع کشاورزی
رشته بهداشت و کنترل کیفی

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۱ رشته محیط زیست-محیط زیست-بوم شنای و مدیریت حیات وحش نیمه متمرکز:
۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی
جزوه زبان تافل
جزوه سوالات تافل
   
۲- جزوه استعداد تحصیلی با ضریب۱
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (میکروبیولوژی مواد غذای، شیمی مواد غذایی، اصول مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی)
جزوه میکروبیولوژی مواد غذای
جزوه شیمی مواد غذایی
جزوه اصول مهندسی صنایع غذایی
جزوه تکنولوژی مواد غذایی

۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع غذایی تکمیلی، خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی، فرآیند مواد غذایی تکمیلی)
جزوه مهندسی صنایع غذایی تکمیلی
جزوه خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی
جزوه فرآیند مواد غذایی تکمیلی

* یادآوری مهّم:
۱- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب ۲ است
۲- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب ۱ است.
۳- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است.

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است (قسمت پایین صفحه را نیز مطالعه نمایید)

توجه توجه کنید : انرژی خود را با خواندن جزوات متفرقه تلف نکنید.
آیا میخواهید بدون دغدغه در آزمون دکتری پذیرفته شوید؟
آیا با وجود اینکه سال گذشته تلاش کرده اید ولی هنوز موفق به قبولی نشده اید؟
آیا می دانید هر ساله کسانی که معتبرترین منابع را در اختیار دارند براحتی در بهترین دانشگاههای ایران پذیرفته میشوند؟
آیا می دانید اگر منابع مورد سوال در آزمون دکترای ۱۳۹۱ را داشته باشید نیازی نیست که انرژی خود را بیهوده صرف
کنید؟
لزومی نیست زندگی خود را برای قبولی در دکتری وراونه کنید
جزوات خوانا و کلیدی ما را بخوانید
با قیمتی مناسب
هم اکنون سفارش دهید

منابع جدید دکتری نیمه متمرکز ۹۱ - اعلام منابع جدید دکتری سراسری - منابع دقیق آزمون دکتری سراسری - اعلام منابع دکتری نیمه متمرکز

جزوات ارائه شده برای رشته‌های فوق طبق سرفصلهای سازمان از بر‌ترین جزوات و منابع اساتید و دانشگاههای کشور خواهند بود.
بسته دکتری دولتی صنایع غذایی : برای هر کدام از مواد امتحانی دکتری دانشگاه سراسری رشته صنایع غذایی بین ۲تا ۶ جزوه ارسال می‌شود. شامل جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار دانشگاه تهران، دانشگاههای تهران و موسسات تهران که بصورت تایپ و دستنویس کاملا خوانا می‌باشند.

توجه توجه: شما می‌توانید بسته‌ها را بصورت کامل خریداری نمائید یا از کل بسته های کامل درسی صنایع غذایی ویژه داوطلبان آزمون دکتری سراسری بصورت انتخابی جزوات را گلچین نمایید.

قبولی در آزمون دکتری ۹۱ - با ما طعم قبولی در کنکور دکترای نیمه متمرکز را بچشید

قبولی در آزمون دکتری ۹۱ ، قبولی در آزمون دکترای ۱۳۹۱ را با ما تجربه نمایید
با بیش از ۸ سال فعالیت در امر ارائه
منابع دکتری تخصصی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی
منابع جزوات آزمون دکترای ۹۱ دانشگاه ازاد ۹۰٪ رشته‌های دکتری آزاد
منابع جزوات ازمون دکترای ۹۱ دانشگاه سراسری نیمه متمرکز

منابع دکتری کشاورزی و منابع طبیعیِ - جزوات دکترای کشاورزی و منابع طبیعی - منابع دکتری نیمه متمرکز گروه کشاورزی و منابع طبیعی - منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری

منابع دکتری نیمه متمرکز گروه کشاورزی و منابع طبیعی
• منابع دکتری مجموعه محیط زیست
• منابع دکتری مجموعه مکانیک ماشین‌های کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز
منابع دکتری مجموعه علوم و صنایع غذایی - برترین جزوات دکترای کشاورزی و منابع طبیعی
• منابع دکتری مجموعه کشاورزی هسته‌ای
• منابع دکتری مجموعه اقتصاد کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه علوم و صنایع چوب و کاغذ
• منابع دکتری مجموعه علوم خاک (خاک‌شناسی)
• منابع دکتری مجموعه علوم دامی
• منابع دکتری مجموعه آبیاری
• منابع دکتری مجموعه هوا‌شناسی کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
• منابع دکتری مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل
• منابع دکتری مجموعه حشره‌شناسی کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه شیلات
• منابع دکتری مجموعه علوم مرتع

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است - برای هر ضریب دو تا شش جزوه ارسال میگردد - جزوات بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.

بسته دوم: منـابع آزمون دكتـری علوم و صنایع غذایی دانشگــاه آزاد کد رشته امتحـانی ۵۰۲۳۵

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی - دکتری علوم و صنایع غذایی
جزوات و منابع دکترای علوم و صنایع غذایی
کد رشته ۵۰۲۳۵ دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی
رشته صنایع غذایی ، فروش منابع دکتری علوم و صنایع غذایی ، برترین جزوات صنایع غذایی ۱۳۹۱ - فروش جزوات دکتری صنایع غذایی دانشگاه ازاد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (برترین جزوات دکترا+مجموعه سوالات آزمون دکترا+کتب مهم و مرجع)

- اصول مهندسی صنایع غذایی ضریب ۲:
جزوه اصول مهندسی صنایع غذایی تایپی
جزوه اصول مهندسی صنایع غذایی دستنویس

- اصول و نگهداری مواد غذایی ضریب ۳:
جزوه اصول و نگهداری مواد غذایی تایپ شده
جزوه اصول و نگهداری مواد غذایی دستنویس

شیمی مواد غذایی ضریب ۳:
جزوه شیمی مواد غذایی تایپی
جزوه شیمی مواد غذایی دستنویس

- میکروبیولوژی مواد غذایی ضریب ۳:
جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی دستنویس
جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی تایپ شده

- میکروبیولوژی صنعتی یا بیوتکنولوژی در صنایع غذایی ضریب ۳:
جزوه میکروبیولوژی صنعتی دستنویس
جزوه میکروبیولوژی صنعتی تایپ شده
جزوه بیوتکنولوژی در صنایع غذایی دستنویس
جزوه بیوتکنولوژی در صنایع غذایی تایپ شده

- تکنولوژی صنایع غذایی - روغن ضریب ۲:
جزوه تکنولوژی صنایع غذایی - روغن دستنویس
جزوه تکنولوژی صنایع غذایی - روغن تایپ شده

- تکنولوژی صنایع غذایی - قند ضریب ۲:
جزوه تکنولوژی صنایع غذایی - قند دستنویس
جزوه تکنولوژی صنایع غذایی - قند تایپ شده

- تکنولوژی صنایع غذایی - کنسرو ضریب ۲:
جزوه تکنولوژی صنایع غذایی - کنسرو دستنویس
جزوه تکنولوژی صنایع غذایی - کنسرو تایپ شده

- تکنولوژی صنایع غذایی - شیر ضریب ۲:
جزوه تکنولوژی صنایع غذایی - شیر دستنویس
جزوه تکنولوژی صنایع غذایی - شیر تایپ شده

- تکنولوژی صنایع غذایی - غلات ضریب ۲:
جزوه تکنولوژی صنایع غذایی - غلات دستنویس
جزوه تکنولوژی صنایع غذایی - غلات تایپ شده


- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه زبان عمومی انگلیسی
سوالات زبان عمومی انگلیسی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۳:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی رشته علوم و صنایع غذایی دوره دکتری
جزوه زبان تافل
چند دوره سوالات برگزار شده تافل

- نمونه سوالات آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی:
مجموعه سوالات آزمون علوم و صنایع غذایی سالهای گذشته
سوالات آزمون از اولین آزمون تا اخرین آزمون

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این رشته در آزمون دکتری ۹۰: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران کد ۱۲۳

بسته سوم: منـابع آزمون دكتـری علوم و صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی دانشگــاه آزاد اسلامی کد رشته امتحـانی ۵۰۴۰۹

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی - دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی (منابع و مواد امتحانی این رشته مثل رشته بالا میباشد)
جزوات و منابع دکترای تکنولوژی مواد غذایی
کد رشته ۵۰۴۰۹ دکتری تخصصی تکنولوژی مواد غذایی
رشته تکنولوژی مواد غذایی ، فروش منابع دکتری تکنولوژی مواد غذایی ، برترین جزوات تکنولوژی مواد غذایی ۱۳۹۱ - فروش جزوات دکتری صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه ازاد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (برترین جزوات دکترا+مجموعه سوالات آزمون دکترا+کتب مهم و مرجع)

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این رشته در آزمون دکتری ۹۰: دانشگاه آزاد سبزوار کد ۱۲۷

راهنمای خرید برترین منابع و جزوات دکتری کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۱ - صنایع غذایی:
۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

منابع کنکور دکتری کشاورزی و منابع طبیعی

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری کشاورزی و منابع طبیعی صنایع غذایی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
   تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  1az4.com[at]gmail.com
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را sms نمائید.

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون ارشد سازه های آبی-دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت- phdazmoon.com(حتما آخر پیامک phdazmoon.com  را بنویسید).
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

نحوه خرید جزوات و منابع دکترای تخصصی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۱:
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب‌هایی که در زیر قید شده بنام مهندس آروین واریز می‌کنید و بعد از واریزی تماس می‌ گیرید و
مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات، بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال بین ۳ تا ۸ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز یا سفارشی ارسال میگردد (بین روز سوم بعد از واریز تا روز دوازدهم بعد از واریز طبق اولویت ثبت نام بدست شما خواهد رسید)

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری تخصصی سراسری ۹۱:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱

۱۶۷ بسته آموزشی دکتری دانشگاه آزاد | دکتری وزارت بهداشت
۵۶۷ بسته آموزشی دکتری نیمه متمرکز-سراسری
منابع آزمون دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد این رشته موجود میباشد و میتوانید خرید نمایید.
بسته های آموزشی
دکترای دانشگاه سراسری:
پکیج آموزشی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سراسری شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه تهران، دانشگاههای دولتی تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته +برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده+سوال سال۱۳۹۰)

بسته های آموزشی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی: 
پکیج آموزشی دکتری (Ph.D) دانشگاه ازاد شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات تهران، دانشگاههای آزاد تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته +برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده+ مجموعه سوالات سالهای گذشته دانشگاه آزاد|با جواب تشریحی|بدون جواب| با جواب کلیدی)

جزوات جدید بر روی سایت:
۹۰٪ جزوات بسته های آمادگی آزمون دکتری در هر سال تحصیلی بروز رسانی میشوند.
سایت اصلی ارائه جزوات امادگی دکتری : com.آزمون-دکتری.www

فروش کتب معتبر استعداد تحصیلی ، جزوات استعداد تحصیلی، سوالات استعداد تحصیلی

جزوات معتبر زبان انگلیسی عمومی، زبان انگلیسی تحصیلات تکمیلی، زبان انگلیسی مخصوص دکترای نیمه متمرکز، جزوه تافل، سوالات آزمون تافل
خرید موارد بالا در فروشگاه پی اچ دی آزمون – همین حالا میتنوانید خرید نمایید
منابع دکتری نیمه متمرکز سال۱۳۹۱ با تغییرات ایجاد شده سازمان سنجش در پی اچ دی آزمون بفروش خواهد رسید. “بلافاصله بعد از اعلام منابع آزمون”
ارسال سریع و راحت، ارسال با ایمیل یا پست پیشتاز، منابع آزمون دکتری سال ۱۳۹۱

فروش کاملترین جزوات دکتری سراسری نیمه متمرکز ۹۱ فقط در پی اچ دی آزمون
ارسال با ایمیل یا با پست پیشتاز

+ سایت منابع آزمون دکتری
com.آزمون-دکتری.www

+ استعداد تحصیلی آزمون دکتری
com.استعدادتحصیلی.www

سایت اعلام نتایج آزمون دکتری" سایت آزمون دکتری">>  www.PhdAzmoon.Net

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری  www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی   www.1az4.com