معتبرترین منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی، منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی
منابع معرفی شده رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد
منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی، منابع تکمیلی ارشد صنایع غذایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی 95-96 ،مجموعه سوالات ارشد کارشناسی ارشد
جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد صنایع غذایی، جامع ترین منابع ارشد
فرصتی طلایی به سوی کارشناسی ارشد 95-96 ، منابع کنکورکارشناسی ارشد صنایع غذایی ،منابع رشته صنایع غذایی، تست های کارشناسی ارشد صنایع غذایی، منابع دکتری صنایع غذایی
جزوات اساتیددانشگاههای معروف و معتبر کشاورزی کشور

۱- سری اول جزوات دستنویس و تایپی اساتید طراح سوال و مهم رشته صنایع غذایی
محتویات بسته آموزشی صنایع غذایی گروه یک از چهار دات کام
تکنولوژی مواد غذایی(تکنولوژی  لبنیات-قند-روغن-غلات-کنسرو-اصول نگهداری) ضریب ۴:
صنایع لبنیات جزوات و منابع دانشگاه دولتی
:
۱-صنایع لبنیات استاد سیدعلی مرتضوی د.مشهد۱۳۲صفحه دست نویس(کد۶۶/۱ص)
۲-صنایع لبنیات دکتر احسانی دانشگاه تهران ۵۶ صفحه دست نویس(کد ۲۸/۲ص)
۳-صنایع لبنیات دکتر خسروشاهی د.ارومیه۱۲۲صفحه(فقط۲۰صفحه قسمت پنیر جزوه(کد۶۱/۳ص)
** تکنولوژی لبنیات  دکتر احسانی ۱۹۴صفحه تایپ (کد ۰۰۹۷/ص)
** صنایع لبنیات دکتراصغر خسروشاهی د.ارومیه(قسمتی ازکتاب پنیر فصل سوم) ۹۸ صفحه کد۴۹
** صنابع لبنیات دکتر حصاریدانشگاه تبریز با۵منبع فارسی و ۳منبع خارجی ۸۲صفحه(کد ۰۰۴۲/ص)

تکنولوژی لبنیات جزوات دانشگاه آزاد اسلامی:
جزوه لبنیات                   دکتر عزت پناه  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران ۲۲۹صفحه تایپ
جزوه لبنیات تکمیلی       دکتر احسانی                                                ۹۲ صفحه تایپ شده
**جزوه لبنیات     پارسه   (مورد استفاده دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی)   ۱۱۸ صفحه

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای) هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میکنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم. 
جزوات با رنگ آبی جزوات بسته آموزشی گروه یک از چهار دات کام میباشد.که همگی قابل گلچین کردن میباشند.(میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).

جزوات تکنولوژِی قند جزوات دانشگاه سراسری:
۴-جزوه تکنولوژی قنددکتر بهزاد دانشگاه مشهد۱۴۴ صفحه دستنویس(کد۷۲/۴ص) 
۵-جزوه تکنولوژی قنددکتر شکرانی دانشگاه شیراز ۱۲۸صفحه دستنویس(کد۶۴/۵ص) 
۶-جزوه تکنولوژی تولید شکرازچغندرقنددکترمحسن لبافی ۸۸-۸۷ ۶۲صفحه تایپ(کد۳۱/۶ص)
**مربوط به شکلهای درس قنددکتر ایاسه دانشگاه تبریز ۲۰صفحه(کد۰۰۲۰/ص)
**قنددکتر علی بزمی دانشگاه تبریز ۶۴صفحه پاورپوینت پرینت شده(کد۰۰۳۲/ص)
**قندوشکر دکتر احمدی دانشگاه تبریز ۸۶ صفحه دستنویس(کد۰۰۴۳/ص)
**آزمایشگاه تکنولوژی قنددکترعلی ایاسه۶۶صفحه پشت ورو(کد ۰۰۳۳/ص)
**تئوری تکنولوژی قند   دکتر ایاسه  ۳۲صفحه (کد۰۰۱۶/ص)

تکنولوژی قند جزوات دانشگاه آزاد اسلامی:
جزوه تکنولوژی قند                     دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران 
جزوه تکنولوژی روغنهای خوراکی   185صفحه  تایپ
**جزوه تکنولوژی قند پارسه (مورد استفاده دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی) ۵۴ صفحه

جزوات تكنولوژی روغن جزوات دانشگاه دولتی:
۷-جزوه تکنولوژی روغن دکتر دانشگاه اصفهان ۶۰صفحه تایپ(کد۳۰/۷ص)
۸-تکنولوژی روغن های خوراکی دکتر محمد حسین حدادخداپرست د.مشهد۹۴دستنویس(کد۴۷/۸ص)
۹-تکنولوژی روغن جلد۱مهندس سید جلالی دانشگاه تبریز ۶۹ صفحه دستنویس    (کد۶۹/۹ص)
۱۰-تکنولوژی روغن جلد۲مهندس سید جلالی د.تبریز ۱۳۶صفحه دستنویس(کد۶۸/۱۰ص)

تکنولوژی روغن جزوات دانشگاه آزاد اسلامی:
جزوه تکنولوژی روغن      دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران   خانم دکتر قراچورلو   ۲۱۹ صفحه تایپ و دستنویس 
جزوه آز تکنولوژی روغن  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران     احمدی            ۲۹ صفحه دستنویس
**جزوه تکنولوژی روغن پارسه  (مورد استفاده دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی)    ۷۴ صفحه

تكنولوژی غلات جزوات دانشگاه دولتی: 
۱۱-تکنولوژی غلات دکتر خدائیان دانشگاه تهران۷۲صفحه دستنویس(کد۳۶/۱۱ص)
۱۲-تکنولوژی غلات دکتر مهدی کدیودانشگاه اصفهان ۱۹۸ صفحه تایپ(کد۹۹/۱۲ص)

تکنولوژی غلات جزوات دانشگاه آزاد اسلامی:
جزوه غلات   دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران       ۱۴۴صفحه    تایپ و دستنویس
**جزوه غلات   پارسه  (مورد استفاده دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی)   ۷۴ صفحه

جزوات كنسروسازی دانشگاه دولتی:
۱۳-کنسروسازی دکتر فخری شهیدی دانشگاه مشهد  ۱۷۴صفحه دستنویس(کد۸۷/۱۳ص)
۱۴-کنسروسازی دکتر  دانشگاه شیراز۱۵۸صفحه دستنویس(کد۴۹/۱۴ص)
۱۵-كنسرو سازی دکتر سهراب معینی دانشگاه تهران ۱۶۴ صفحه تایپ(کد۸۲/۱۵ص) 
**کنسروسازی دکتر ایاسه د.تبریزازکتاب اسناتدارد آبمیوه جات ۶۲ص(کد۰۰۳۱/ص)
**کنسروسازی دکتر حصاری د.تبریز۳منبع فارسی و۲منبع خارجی۷۶ص(کد۰۰۳۸/ص)

تکنولوژی کنسرو جزوات دانشگاه آزاد اسلامی ارشد کنسرو:
جزوه کنسرو-صنایع کنسرو سازی  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران  حسینی  ۱۳۴ صفحه تایپ شده
جزوه صنایع کمپوت و کنسرو     دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران    یارمند ۱۵۸صفحه  تایپ و دستنویس
جزوه کنسرو سازی                 ۱۰۴ صفحه  دستنویس  (منابع مورد استفاده:صنایع کنسرو سازی جواد حصاری،کنسرو سازی مهندس پایان،صنایع غذایی دکتر ملکی)
**جزوه تکنولوژی کنسرو پارسه (مورد استفاده دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی) ۷۰ صفحه

جزوات اصول نگهداری مواد غذایی  دانشگاه سراسری:
۱۶-اصول نگهداری مواد غذایی  دکتر کبیری دانشگاه اصفهان  ۹۸ صفحه دست نویس پشت ورو منابع(۲تاکتاب انگلیسی وفارسی دکتر شاهدی-دکتر دخانی-دکتر مالکی)(کد ۴۹/۱۶ص)
۱۷-اصول نگهداری موادغذایی دکتر معین دانشگاه تهران۶۰صفحه دستنویس(کد۳۰/۱۷ص)
۱۸-اصول نگهداری موادغذایی دکترحمید بهادر قدوسی د.مشهد ۹۴صفحه دستنویس(کد۴۷/۱۸ص)
**اصول نگهداری مواد غذایی دکتر قدوسی د.مشهد ۹۴صفحه تایپ(کد۰۰۹۴/ص)
**مربوط به اصول نگهداری مواد غذایی دکترعلی ایاسه دانشگاه تبریز ۳۵۰ صفحه دستنویس با ۴منبع انگلیسی و ۶ منبع فارسی از سالهای ۱۳۷۶تا۱۳۸۵این جزوه تدرسی شده است.(کد۰۰۱۷۵/ص)
**اصول نگهداری موادغذایی دکتردانشگاه ۱۸۸صفحه تایپ با ۱۱۸ فهرست موضوعی-۱۴منبع این جزوه تدریس شده است دانشگاه شیراز-تهران-چمران-اهواز-شهرکرد-جهاد دانشگاهی)(کد۰۰۹۴/ص)
**اصول نگهداری  دانشگاه شیرازدست نویس ۱۵۶ صفحه(کد ۰۰۷۸/ص)

جزوه های میكروبیولوژی موادغذایی با ضریب ۲ دانشگاه سراسری:
۱۹-میکروبیولوژی موادغذایی دکترقدوسی دانشگاه مشهد۷۶صفحه دستنویس(کد۳۸/۱۹ص)
۲۰-میکروبیولوژی موادغذایی دکترفخری شهیدی دانشگاه مشهد۱۴۴ص دستنویس(کد۷۲/۲۰ص)
۲۱-میکروبیولوژی موادغذایی دکتردانشگاه تهران۱۰۶صفحه دستنویس(کد۵۳/۲۱ص)
۲۲-میکروبیولوژی موادغذایی دکتر قیاسی فر دانشگاه تبریز ۹۸صفحه دستنویس  ۶منبع فارسی وخارجی ووب سایت(کد۹۸/۲۲ص)
**میکروبیولوژی مواد غذایی دکتر حبیبی دانشگاه۱۱۰صفحه دستنویس(کد۰۰۵۵/ص)

جزوات شیمی موادغذایی ضریب ۲،دروس شیمی موادغذایی صنایع غذایی دانشگاه سراسری:
۲۳-شیمی موادغذایی فرهوش دانشگاه مشهد ۱۴۸صفحه دستنویس(کد۷۴/۲۳ص)
۲۴-شیمی موادغذایی دکتر احمدی دانشگاه تبریز ۸۴ صفحه دستنویس(کد ۴۲/۲۴ص)
۲۵-خلاصه شیمی مواد غذایی دکتر پور آزرنگ د.اصفهان-مشهد-تهران-تبریز ۱۲۰صفحه تایپ(کد۶۰/۲۵ص)
۲۶-شیمی مواد غذایی حامدی(آب وانجماد-موادمعدنی-روغن ها-چربیها-کربوهیدراتها) ۲۳۴صفحه(کد ۱۱۷/۲۶ص)
**شیمی موادغذایی دکتر کرامت د.اصفهان ۱۸۶صفحه دستنویس(کد۰۰۹۳/ص)
**کتاب مبانی شیمی مواد غذایی, ترجمه دکتر بابک قنبرزاده,انتشارات آییژ

جزوات اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی ضریب ۲:
جزوه های اصول طراحی كارخانجات دانشگاه سراسری :
۲۷-اصول طراحی کارخانجات دکتر کلباسی د.تهران۱۳۰صفحه دستنویس(کد ۶۵/۲۷ص)
۲۸-اصول طراحی کارخانجات مواد غذایی مهندس ابراهیم جلالی د.مشهد ۱۷۲صفحه(کد ۸۶/۲۸ص)
**اصول طراحی دکتر محمد شاهدی د.اصفهان ۱۳۰صفحه(کد۰۰۶۵/ص)

جزوات اصول مهندسی صنایع غذایی دانشگاه سراسری
۲۹-اصول مهندسی صنایع غذایی دکتر کلباسی دانشگاه تهران ۹۴ صفحه دستنویس(کد۴۷/۲۹ص)
۳۰-اصول مهندسی صنایع غذایی دکترشاهدی دانشگاه اصفهان ۱۳۰صفحه(کد ۶/۳۰ص)
۳۱-اصول مهندسی صنایع غذایی دکتر سید کمال الدین رضوی د.مشهد ۷۰دست نویس(کد۳۵/۳۱ص)

جزوات زبان عمومی و تخصصی  ضریب ۲ مشترک دانشگاه ازاد و سراسری:
۳۲- جزوه زبان تست دیباگران  ۱۸ صفجه    (کد ۹/۳۲ص)
**کتاب زبان عمومی کلیه رشته ها پردازش ۲۱۰صفحه (کد۱۰۴) |جزوه زبان عمومی | جزوه زبان عمومی

جزوات ریاضیات ضریب ۲، ریاضیات صنایع غذایی: 
ریاضی عمومی و آمار کلیه رشته ها ۳۵۸ صفحه کتاب سنجش و دانش (کد۰۰۱۷۹/ص)

سوالات تست کنکوری،سوالات آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی:
۳۳-کنکور کارشناسی ارشد سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ کلید ۱۶۰صفحه(کد۸۰/۳۳ص) +سوالات آزمون ۱۳۹۰
*********داوطلب گرامی میتوانید جزوات را بصورت گلچین هم خریداری کنید کلی و تکی 
ارائه جزوه شما به کشاورز تنها،فروش جزوه به ما/درخواست تهیه جزوه برای شما

۲- سری دوم مجموعه سوالات کارشناسی ارشد صنایع غذایی:
در صورت تمایل شما برای خرید(مجموعه سوالهای زیر جدای از۳۳ مورد بالاست):
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(علوم وصنایع غذایی)دانشگاه آزادودولتی سرفصلها:تکنولوژی موادغذایی-شیمی مواد غذایی-ریاضیات-زبان تخصصی-میکروبیولوژی موادغذایی-اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی .سوالات سالهای ۱۳۸۳تا ۱۳۷۴ به صورت تایپ ۱۹۲ صفحه
********خرید مجموعه سوالات کارشناسی ارشد صنایع غذایی

۳- سری سوم جزوات پارسه،پارسه صنایع غذایی،سوالات آزمون پارسه:
جزوات كارشناسی ارشد پارسه صنایع غذایی کشاورزی،منابع کارشناسی ارشد پارسه صنایع غذایی
سری کامل جزوات ارشد پارسه علوم و صنایع غذایی
شامل:
-شیمی مواد غذایی     ۲۵۲ صفحه    کد۰۰۱۲۶
-زبان عمومی              ۲۲۰صفحه     کد۰۰۱۱۰
- زبان تخصصی            ۹۶  صفحه     کد۰۰۴۸
-تکنولوژی لبنیات         ۱۱۸  صفحه     کد۰۰۵۹
-اصول طراحی کارخانجات و مهندسی مواد غذایی ۱۲۸ صفحه کد۰۰۶۴
-ریاضیات                                 ۲۶۴ صفحه کد۰۰۱۳۲
-اصول نگهداری مواد غذایی          ۱۰۸ صفحه کد۰۰۵۴
-تکنولوژی کنسرو                       ۷۰صفحه کد۰۰۳۵
-تکنولوژی روغن                         ۷۴صفحه کد۰۰۳۷
-تکنولوژی غلات                         ۷۴صفحه کد۰۰۳۷
-تکنولوژی قند                           ۵۴صفحه کد۰۰۲۷
-میکروبیولوژی مواد غذایی           ۲۴۶صفحه کد۰۰۱۳۲
******خرید مجموعه جزوات پارسه معتبرترین منابع آزمون ارشد صنایع غذایی

۴- سری چهارم جزوات سنجش تکمیلی صنایع غذایی،سنجش تکمیلی صنایع غذایی
جزوات ارشد سنجش تکمیلی صنایع غذایی کشاورزی
۱-زبان تخصصی                   ۴۶  صفحه   کد۰۰۲۳س
۲-شیمی مواد غذایی           ۸۶  صفحه   کد۰۰۴۳س
۳-میکروبیولوژی مواد غذایی     ۷۲  صفحه   کد۰۰۳۶ س
۱-۴- تکنولوژی مواد غذایی      ۸۲  صفحه   کد ۰۰۴۱ س
۲-۴-تکنولوژی روغن              ۸۰  صفحه   کد ۰۰۴۰ س
۳-۴-تکنولوژی قند                 ۶۶  صفحه  کد ۰۰۳۳ س
۵-اصول طراحی کارخانجات   ۵۰  صفحه   کد ۰۰۲۵ س
۶-اصول مهندسی               ۶۳  صفحه   کد ۰۰۶۱ س
۷-ریاضی عمومی ۱            ۱۲۰ صفحه  کد ۰۰۶۰ س
بخش دوم
۱-زبان تخصصی                   ۷۴ صفحه       کد ۰۰۳۷س
۲-شیمی مواد غذایی           ۵۲ صفحه       کد۰۰۲۶س
۳-میکروبیولوژی مواد غذایی    ۴۶ صفحه       کد ۰۰۲۳ س
۱-۴-تکنولوژی مواد غذایی       ۱۰۸ صفحه     کد.۰۰۵۴ س
۲-۴-کنسروسازی                  ۸۰ صفحه       کد ۰۰۴۰ س
۳-۴-اصول نگهداری مواد غذایی  ۱۳۰ صفحه  کد ۰۰۶۵ س
۵-اصول طراحی کارخانجات        ۵۲ صفحه   کد۰۰۲۶ س
۶-اصول مهندسی                   ۵۴ صفحه    کد۰۰۲۷ س
۷-ریاضی عمومی                   ۱۶۰ صفحه  کد۰۰۸۰س
خرید مجموعه (سنجش تکمیلی) خرید بسته آموزشی سنجش تکمیلی

۵- تست های کاردانی به کارشناسی علوم و صنایع غذایی | جزوات و منابع کاردانی به کارشناسی صنایع غذایی
آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۶- ۱۳۸۵سراسری بدون پاسخ ۱۰+۱۰+۱۰ صفحه کلا ۶۰صفحه ( کد۰۰۳۰کاردانی) + جزوات و منابع کارشناسی ناپیوسته

۶-تست های دانشگاه آزاد اسلامی دوره دکتری (PhD) علوم و صنایع غذایی
آزمون ورودی دوره دکتری ( PhD) علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی 
دوره دکتری تخصصی PHD رشته علوم و صنایع غذایی  سال های  1382- 1383-1384 -1385 -1386 - 1388) + سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۰ صنایع غذایی

۷-سوالات تست کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
سوالات تست کارشناسی ارشد ناپیوسته (فوق لیسانس) رشته مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۵-۱۳۸۴-۱۳۸۲ ۱۳+۱۴+۱۴+۱۱ صفحه  کلا ۵۲ صفحه (دروس زبان تخصصی انگلیسی -ریاضیات-شیمی مواد غذایی-میکروبیولوژی مواد غذایی-دفترچه دوم :تکنولوژی مواد غذایی-اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی )

۸- جزوات سلیقه ای و متفرقه صنایع غذایی
شیمی موادغذایی دکتر کرامت کارشناسی دانشگاه اصفهان ۹۳صفحه دست نویس
تکنولوژی شیر   ۸۵ صفحه تایپ
تکنولوژی روغن تایپ  ۲۷ صفحه+۱۴ صفحه

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی و سوالات آزمون ها
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش | ارسال پیامک درخواست یا سوالات ۲۴ ساعته
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)